Nabory wniosków / Szkolenia / Konkursy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Nowy nabór wniosków zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Nowy nabór wniosków zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

23 lutego 2018
W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu naboru wniosków na Przedsięwzięcia Pozostałe w zakresie:
– monitoringu środowiska,
– zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii,
– innych zadań nieobjętych ogłoszonymi na rok 2018 Regulaminami Naborów
 
Czytaj więcej o: Nowy nabór wniosków zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Przejdź do - Uwaga rolnicy

Uwaga rolnicy

15 lutego 2018

Jest już dostępne oświadczenie potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym 2017 roku.

W związku ze zmianami w 2018 r. zasad dotyczących sposobu składania wniosków o przyznanie  płatności dla rolników, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017".

Czytaj więcej o: Uwaga rolnicy
Przejdź do - UWAGA ROLNICY od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej

UWAGA ROLNICY od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej

13 lutego 2018

W związku ze zmianami w 2018 r. zasad dotyczących sposobu składania wniosków o przyznanie  płatności dla rolników, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Czytaj więcej o: UWAGA ROLNICY od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej
Przejdź do - Dofinansowanie dla hodowców ryb w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe"

Dofinansowanie dla hodowców ryb w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe"

13 lutego 2018

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naboru wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe", Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie tego naboru można składać w terminie od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r. włącznie.

Czytaj więcej o: Dofinansowanie dla hodowców ryb w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe"
Przejdź do - Nowy nabór wniosków ARiMR na „Modernizację gospodarstw rolnych”

Nowy nabór wniosków ARiMR na „Modernizację gospodarstw rolnych”

12 lutego 2018

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakościprodukcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski będzie można składać w terminie od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 20 marca 2018 r.

Czytaj więcej o: Nowy nabór wniosków ARiMR na „Modernizację gospodarstw rolnych”
Przejdź do - Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

12 lutego 2018

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 . Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski będzie można składać w terminie od dnia 30.03.2018 r. do dnia 29.04.2018 r..

Czytaj więcej o: Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” III edycja – Jakość powietrza to jakość życia”

7 lutego 2018

W związku z głoszeniem przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska”. Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że temat III edycji konkursu brzmi: „Jakość powietrza to jakość życia”.

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Czytaj więcej o: Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” III edycja – Jakość powietrza to jakość życia”

Konkurs "Bądź EKO, działaj EKO!"

7 lutego 2018

W związku z głoszeniem przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konkursu „Bądź EKO, działaj EKO!”.  Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że temat II edycji Konkursu brzmi: Walka ze smogiem. Chrońmy nasze zdrowie!

Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Czytaj więcej o: Konkurs "Bądź EKO, działaj EKO!"

Konkurs „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”

7 lutego 2018

W związku z głoszeniem przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konkursu „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”. Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Bretanii.

Czytaj więcej o: Konkurs „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”

Dofinansowanie 50% kosztów, dla mikro i małych firm na ochronę własności przemysłowych

6 lutego 2018

W związku z głoszeniem przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.  Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wniosek o dofinansowanie należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie od 06 marca do 29 listopada 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na rundy.

Czytaj więcej o: Dofinansowanie 50% kosztów, dla mikro i małych firm na ochronę własności przemysłowych

Konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

26 stycznia 2018

W związku z ogłoszeniem przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nowego naboru wniosków na dotacje w ramach konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2018 r., Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 (pokój 333) lub w Punkcie Kancelaryjnym na parterze Urzędu Marszałkowskiego w godzinach pracy urzędu, tj. pn.-pt. od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznaniu.

Czytaj więcej o: Konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
Przejdź do - Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

23 stycznia 2018

W związku z ogłoszeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie od 15 lutego 2018 r. do 24 maja 2018 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 rundy, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie ochrony i kształtowania przyrody

22 stycznia 2018

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nowego naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie ochrony i kształtowania przyrody dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2018. Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 14:00.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie ochrony i kształtowania przyrody
Przejdź do - Aktualny harmonogram planowanych do 31.12.2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Aktualny harmonogram planowanych do 31.12.2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

17 stycznia 2018

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji przekazuje harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do 31.12.2018 r. zatwierdzony przez Pana Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej o: Aktualny harmonogram planowanych do 31.12.2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

VIII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

15 stycznia 2018

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś", Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji przekazuje, wyciąg z regulaminu z najważniejszymi jego ustaleniami. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane sołeckie strategie odnowy wsi.

Czytaj więcej o: VIII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”