Wicestarosta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wicestarosta
Jan Adam Kłysz - p. 102, tel. 062 50-14-310 
e-mail: wicestarosta@powiat.kalisz.pl

- w czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta

- sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Starostwa w ramach wewnętrznego podziału zadań pomiędzy członkami Zarządu, określonych w odrębnym zarządzeniu Starosty