Będzie pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2019

Koła Gospodyń Wiejskich również i w tym roku będą mogły  otrzymać pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. Od 7 maja 2019 r. KGW mogą wnioskować o pomoc finansową aż do wyczerpania środków. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 40 milionów złotych. Pojedyncze KGW może uzyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych.

Wnioski są przyjmowane od dnia 7 maja 2019 r., czyli od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości. Wsparcie jest oczywiście przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie