Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2019

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XVI Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 29 listopada 2019 roku.

I. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z zasadami likwidacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego na rok 2019.
 5. Zapoznanie się z informacją KRUS na temat działalności placówki terenowej w Kaliszu.
 6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności spółek wodnych na terenie powiatu kaliskiego.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Organizacyjno - Statutowa:

w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Rozwoju Powiatu i Promocji:

w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026.
 6. Zapoznanie się z przebiegiem delegacji zagranicznej w Rejonie Kamienka w Mołdawii w dniach 9-16 października 2019 r.
 7. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

IV. Komisja Rewizyjna:

w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 10:45 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie protokołu z kontroli nt. „Kontrola realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617P na odcinku od km 10+675
  do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny” w 2017 roku”.
 5. Przyjęcie protokołu z kontroli nt. „Kontrola stanu zatrudnienia i wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym za lata 2017 – 2018”.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026.
 8. Opracowanie rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

V. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 11:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026.
 6. Zapoznanie się z pismem mieszkańców wsi Kąpie oraz Krzemionka dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

VI. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie podziału dodatkowych środków i dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie finansowo-rzeczowym na 2019 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Zapoznanie się z problematyką rodzin zastępczych na terenie powiatu kaliskiego oraz działalnością Rodzinnego Domu Dziecka w Opatówku i Rodzinnego Domu Dziecka w Brzezinach.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Opatówku w pięcioletnie  Technikum w Opatówku.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Opatówku w czteroletnie  Liceum Ogólnokształcące w Opatówku.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Opatówku w czteroletnie  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opatówku.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1
  im. Ks. Wacława Blizińskiego w Liskowie w pięcioletnie  Technikum nr 1 im. Ks. Wacława Blizińskiego w Liskowie.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Liskowie w czteroletnie  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Liskowie.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

VII. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019-2026.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie podziału dodatkowych środków i dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie finansowo-rzeczowym na 2019 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 8. Zapoznanie się z opiniami Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego dotyczącymi projektu Uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 oraz projektu Uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026.
 11. Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego dotyczące przekazania opinii Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 oraz projektu Uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie