Porządki i terminy Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego 4 czerwca 2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2020

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego.

 

I. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 4 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 8:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 0954/37/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.
 7. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2019 rok.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Infrastruktury Porządku Publicznego:

w dniu 4 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 8:45 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 0954/37/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.
 7. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2019 rok.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Rozwoju Powiatu i Promocji:

w dniu 4 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 9:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 0954/37/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.
 7. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2019 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od 30 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

IV. Komisja Organizacyjno - Statutowa:

w dniu 4 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 0954/37/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego
  za 2019 rok.
 7. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2019 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od 30 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

V. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 4 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 0954/37/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.
 7. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2019 rok.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

VI. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

w dniu 4 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 11:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego         w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 0954/37/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.
 7. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2019 rok.
 8. Wypracowanie i przyjęcie opinii do wniosku F.K. dotyczącej regulacji prawnej własności nieruchomości i lokalizacji zatoki autobusowej w m. Dzierzbin.
 9. Wypracowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie rozpatrzenia wniosku FK. dotyczącego regulacji prawnej własności nieruchomości
  i lokalizacji zatoki autobusowej w m. Dzierzbin.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

VII. Komisja Rewizyjna:

w dniu 4 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 12:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie protokołu z kontroli pn. „Kontrola wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Kaliszu za lata 2018 – 2019”.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej od dnia 30 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.
 8. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 0954/37/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 9. Zapoznanie się z opiniami Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 10. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Zespoły Kontrolne Komisji Rewizyjnej związanych z realizacją budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.
 11. Dyskusja - wypracowanie opinii dotyczącej:

                      a)      sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

                     b)      sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.

           12. Wniosek i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.

           13. Sprawy bieżące.

           14.Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie