Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Odcinek 2 - Zdzisław Gotfryd

28 listopada 2019


Zdzisław Gotfryd jest rzeźbiarzem, który swoje prace wykonuje piłą motorową. Jego rzeźby przyczyniają się do zwiększenia dorobku artystycznego regionu. Działalność Zdzisława Gotfryda pogłębia tożsamość regionalną mieszkańców, uczy poczucia estetyki i inspiruje postawy twórcze wspólnoty lokalnej.