XXI Sesja Rady Powiatu Kaliskiego w formie zdalnej za nami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2020

Radni powiatowi już po raz trzeci obradowali w formie zdalnej. W Sesji udział wzięli wszyscy Radni, komunikując się z Przewodniczącym Rady za pomocą systemu e-sesja oraz komunikatora internetowego. Ogółem jednogłośnie podjęto 8 uchwał.

Radni wyrazili zgodę na realizację dwóch zadań we współpracy z samorządami Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Pierwsza z uchwał dotyczyła porozumienia o wspólnej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Projekt planowany jest do realizacji w partnerskiej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, tj.: Powiatu Kalskiego, Miasta Kalisza, Gminy Ceków-Kolonia oraz Gminy Mycielin. Powiat Kaliski miałby być Liderem projektu, odpowiedzialnym za złożenie wniosku o dofinansowanie projektu oraz w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania - za jego wdrożenie i koordynację.

Druga z uchwał dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Kaliski umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Projekt ten realizowany jest w formule partnerskiej współpracy Miasta Kalisza, jako Lidera i 22 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Radni przyjęli także sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok, a także udzielili dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Dzięki podjętej uchwale dokonano  zwiększenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł na dotację celową dla Miasta Kalisza z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Kwota przeznaczona zostanie na zatrudnienie 2 pracowników w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabory wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej, do sprawnej obsługi tych zadań koniecznie jest zatrudnienie dodatkowych osób.

Z kolei dzięki przyjętym zmianom w uchwale budżetowej zwiększono i przesunięto środki na realizację kolejnych inwestycji na drogach powiatowych m.in.  „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629 P w m. Szczytniki oraz nr 4623 P na odcinku Popów – Takomyśle”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin” czy „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 6232 P w miejscowości Aleksandria”.

Info/fot. Marta Wolarz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie