Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Terminy i porządki Komisji stałych - 27 października br. - w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie

22 października 2020

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XXVIII Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 27 października 2020 roku w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie:

I. Komisja Organizacyjno-Statutowa:

w dniu 27 października 2020 roku (wtorek), godz. 11:00.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za I półrocze 2020 roku.
 5. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za I półrocze 2020 roku.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Rozwoju Powiatu i Promocji:

w dniu 27 października 2020 roku (wtorek), godz. 11:30.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za I półrocze 2020 roku.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za I półrocze 2020 roku.
 6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu współpracy międzynarodowej Powiatu Kaliskiego za rok 2019.
 7. Zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności klubów sportowych na terenie powiatu kaliskiego za rok 2019.
 8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi powiatu kaliskiego za rok 2019.
 9. Zapoznanie się z informacją o pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez Powiat Kaliski za rok 2019.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 27 października 2020 roku (wtorek), godz. 12:00.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za I półrocze 2020 roku.
 5. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kaliskiego za rok szkolny 2019/2020.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

IV. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 27 października 2020 roku (wtorek), godz. 12:30.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Ceków – Kolonia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Blizanów.
 7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za I półrocze 2020 roku.
 8. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za I półrocze 2020 roku.
 9. Zapoznanie się z informacją KRUS na temat działalności placówki terenowej w Kaliszu.
 10. Zapoznanie się z oceną stanu dróg powiatowych i realizacją bieżących inwestycji i remontów na drogach powiatowych.
 11. Zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności spółek wodnych na terenie Powiatu Kaliskiego.
 12. Zapoznanie się z zasadami likwidacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego na rok 2020.
 13. Zapoznanie się z wykonaniem planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

V. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 27 października 2020 roku (wtorek), godz. 13:00.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Ceków – Kolonia zadania publicznego
  z zakresu dróg powiatowych.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Blizanów.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2029.
 9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za I półrocze 2020 roku.
 10. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za I półrocze 2020 roku.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Herb Powiatu Kaliskiego

  Herb Powiatu Kaliskiego