Starostwo Powiatowe w Kaliszu

ODWOŁANA - XXVIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 28 października br.

27 października 2020

Na podstawie art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) w związku z zaistnieniem sytuacji ewentualnego zagrożenia dla zdrowia i życia, spowodowanej stanem epidemii i kolejnymi zakażeniami

o d w o ł u j ę

XXVIII Sesję Rady Powiatu Kaliskiego w zdalnym trybie obradowania, która miała odbyć się w dniu 28 października 2020 roku  o godz. 09.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

O terminie Sesji Rady Powiatu Kaliskiego, na której zostaną rozpatrzone sprawy, które były zaplanowane na dzień 28 października br. Państwo Radni zostaną poinformowani w odrębnej korespondencji.

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

/-/ Jan Adam Kłysz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Powiatu Kaliskiego

    Herb Powiatu Kaliskiego