XXIX Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 28 grudnia 2020 roku w zdalnym trybie obradowania

18 grudnia 2020

Zawiadamiam, iż XXIX Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 roku o godz. 14:00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad  XXIX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 28 grudnia 2020 roku

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12 listopada 2020 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a)     w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2020 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

b)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Rychwał na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3248 P wraz  z przepustem”,

c)     w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok,

d)     w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,

e)     w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju Powiatu i Promocji na 2021 rok,

f)      w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2021 rok,

g)     w sprawie planu pracy Komisji Organizacyjno - Statutowej na 2021 rok,

h)     w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego na 2021 rok,

i)       w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem na 2021 rok,

j)       w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

k)     zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2029,

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029:

a) odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu Kaliskiego,

b)odczytanie Uchwały Nr SO-0957/20/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r.  w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 - 2029,

c) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029,

d) dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021-2029,

e) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego,

f) głosowanie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok  2021:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem  i materiałami informacyjnymi,

b) odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu Kaliskiego,

c) odczytanie Uchwały Nr SO-0952/20/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na 2021 rok,

 d) odczytanie Uchwały Nr SO-0951/60/D/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r.  w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kaliskiego w 2021 roku,

e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego do projektu uchwały budżetowej na rok 2021,

f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na rok 2021 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,

g) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego,

h) głosowanie wniosków Komisji Rady Powiatu Kaliskiego, nie uwzględnionych przez Zarząd Powiatu Kaliskiego w autopoprawce,

i) głosowanie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

8.Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2019 rok.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

 

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronie internetowej: powiatkaliski.esesja.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Powiatu Kaliskiego

    Herb Powiatu Kaliskiego