Dotacja celowa na roboty budowlane przy zabytku przyznana

2 listopada 2021

Rada Powiatu Kaliskiego, w dniu 27 października 2021r., podjęła uchwałę Nr XXXVIII/346/2021 o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok na roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu kaliskiego.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/346/2021
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 października 2021 r.


Dotacja celowa z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok przyznana w II terminie na roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze powiatu kaliskiego.

Lp. Beneficjent Zakres prac na które przyznano
dotację
Kwota przyznanej
dotacji
1. Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętego Krzyża
w Brzezinach
ul. ks. Józefa Kurzawy 1A,
62-874 Brzeziny
Nowe drzwi główne – wejściowe do
Kościoła Filialnego w Przystajni -
Kolonia
5.000,00 zł