Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Szczytniki

Gmina położona jest na południowo-wschodnim krańcu Wysoczyzny Kaliskiej. Obecnie na jej obszarze wynoszącym prawie 11.100 ha. znajduje się 29 wsi sołeckich. Na terenie gminy mieszka ponad 8100 osób. Prawie cały obszar gminy zajmują użytki rolne.

Urząd Gminy

62-865 Szczytniki

tel. (62) 762-50-01, (62) 762-50-05; fax. (62) 762-52-74

http://www.szczytniki.ug.gov.pl

Wójt Marek Albrecht