Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Rychnowie

2 lipca 2015

Orkiestra powstała w 1909 roku. Reaktywowana została 1 lutego 1993 r. z inicjatywy Mariana Wąsiewicza, przy współudziale Krzysztofa Chenczke i Andrzeja Michalaka jako Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP. Orkiestra współpracuje z niemiecką orkiestrą dętą Fanfarenorchester z miasta Erfurt. Współpraca artystyczna obu orkiestr trwa od roku 1995. Młodzieżowa Orkiestra utrzymuje również przyjacielskie kontakty z Gminą Adażi na Łotwie. Efektem współpracy są między innymi wyjazdy do Rygi i Gminy Adażi na Festiwal Młodości w roku 1995 i Festiwal Pieśni i Tańca w 2001 i 2005 roku. Dyrygentem Orkiestry jest Henryk Siuda. Orkiestra liczy 60 osób, towarzyszą jej dwa zespoły taneczne, które prowadzi instruktor Małgorzata Janiak. 

Orkiestra może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami zdobytymi na przeglądach wojewódzkich, powiatowych, krajowych i zagranicznych:
W 1994 r.- III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Sycowie,
1996 r.- Wyróżnienie Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka w Łubnicach,
1997 r.- I miejsce w Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr w Domianowie,
1998 r.- III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie w Kępnie i III miejsce w Polanicy Zdroju,
1999 r. - I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Szkolnych w Gnieźnie,
2000 r.- I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Wielkopolski Południowej w Kępnie,
2001 r.- I miejsce - Nagroda Publiczności w II Powiatowo-Gminnym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Rychnowie,
2002 r. I miejsce w Przeglądzie Orkiestr Południowej Wielkopolski w Kępnie.