Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Gminna Orkiestra Dęta w Koźminku

2 lipca 2015

Orkiestra Dęta z Koźminka istnieje od czasów przedwojennych. Początkowo działała pod egidą Straży Pożarnej, potem przeszła pod opiekę kościoła i pozostała pod nią aż do roku 2001. Od tego roku Orkiestra znów wróciła pod opiekę OSP.
Pierwszym dyrygentem był Władysław Marzuchowski. Od 2001 do 2002 roku Orkiestrą dyrygował Józef Czerniak. Następnie, do końca 2003 roku zespół prowadził Mariusz Trzciński.
Od początku 2004 roku Orkiestra działa pod opieką Domu Kultury w Koźminku, a dyrygentem jest Henryk Siuda. Muzykom towarzyszy zespół taneczny "Hexy", kierowany przez Wandę Pietrzykowską. Orkiestra bierze udział zarówno w uroczystościach świeckich jak i kościelnych, wykonując muzykę kościelną, rozrywkową i marszową.
Co roku Orkiestra uczestniczy w Powiatowych Prezentacjach Orkiestr Dętych oraz w wielu Przeglądach Regionalnych.