Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Sprawy Komunikacyjne

 

 

 

Godziny przyjęć klientów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu ul. Kolegialna 4:

Poniedziałek: 7.45 - 14.30
Wtorek: 7.45 - 14.30
Środa: 7.45 - 14.30
Czwartek: 7.45 - 14.30
Piątek: 7.45 - 14.30

 

Informacja o wymaganych dokumentach oraz wzory wypełnionych wniosków związanych z :

 

Rejestracją/wyrejestrowaniem pojazdu :

 1. Rejestracja (pierwsza) nowego pojazdu
 2. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 3. Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu zakupionego w kraju zarejestrowanego w powiecie kaliskim
 4. Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu zakupionego w kraju za wyjątkiem powiatu kaliskiego
 5. Rejestracja czasowa i wydawanie tablic czasowych
 6. Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego
 7. Wtórnik lub wymiana karty pojazdu
 8. Wtórnik tablic(y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia
 9. Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu
 10. Wyrejestrowanie pojazdu
 11. Wpis do dowodu rejestracyjnego stosownej adnotacji (Hak/Gaz)
 12. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Prawem jazdy :

 1. Profil kandydata na kierowcę
 2. Międzynarodowe Prawo Jazdy
 3. Wydanie wtórnika Prawo Jazdy
  Utrata dokumentu (zagubienie, kradzież)
  Zniszczenie dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność
  Zmiana danych (nazwiska)
  Przedłużenie terminu ważności Prawa Jazdy
 4. Potwierdzenie kwalifikacji
 5. Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
 6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Opłatę należy uiścić na konto:

GETIN NOBLE BANK SA z siedzibą w WARSZAWIE
NR KONTA 78 1560 0013 2007 1550 9000 0002