Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Ochrona Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Izabela Szymczak, nr tel. (62) 5014233, email: iod@powiat.kalisz.pl