Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Projekty realizowane w ramach wsparcia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Baner projektu