Starostwo Powiatowe w Kaliszu

K O M U N I K A T

16 marca 2020

Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 informujemy, że od 16 marca br. (poniedziałek) do odwołania wprowadza się następujące ograniczenie w obsłudze interesantów w Starostwie Powiatowym w Kaliszu:

Zmiana zasad obsługi interesantów w WYDZIALE KOMUNIKACJI Starostwa  Powiatowego w Kaliszu

Od dnia 16 marca 2020r. (poniedziałek) wszystkie sprawy związane z pojazdami, takie jak: rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie, zgłoszenie sprzedaży, nabycie, zbycie,  wydanie/wymiana/dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym obsługiwane będą tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu w systemie kolejkowym http://powiat-kalisz.pl/ . Osoby, które nie dokonają rejestracji internetowej nie zostaną obsłużeni.

Sprawy związane z prawem jazdy będą załatwiane po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem 625014262.

Prosimy, w miarę możliwości, o wcześniejsze dokonywanie wpłat za załatwianą sprawę za pomocą płatności elektronicznej i przedstawienie dowodu jej dokonania. Wszystkie niezbędne wnioski wraz z informacjami o opłatach, numerze rachunku bankowego  dostępne są na stronie https://www.powiat.kalisz.pl/p,102,sprawy-komunikacyjne. W razie wątpliwości dotyczącej wysokości opłaty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 62 5014261.

OGRANICZENIE WEJŚCIA do budynków Starostwa Powiatowego w Kaliszu

Od dnia 16 marca 2020r. (poniedziałek) ograniczamy wejście interesantów do budynków Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Wstęp na teren Urzędu będzie dopuszczalny w wyjątkowych przypadkach lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym / mailowym.

ZAWIESZENIE PORAD UDZIELANYCH OSOBIŚCIE WE WSZYSTKICH PUNKTACH ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO na terenie powiatu kaliskiego

Od dnia 16 marca 2020r. (poniedziałek) do odwołania zawieszeniu ulega udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego Powiatu Kaliskiego. W tym okresie porady udzielane będą wyłącznie przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail). Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane. Więcej informacji można znaleźć po adresem  https://www.powiat.kalisz.pl/art,2192,zawieszenie-udzielania-osobistych-porad-npp.

Wszelkie numery tel. i adresy mailowe dostępne są na stronie: https://pzkalisz.peup.pl/