Zawieszenie udzielania osobistych porad NPP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2020

W związku z Komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszeniu ulega udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego Powiatu Kaliskiego.

 

W TYM OKRESIE PORADY UDZIELANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ TELEFON I Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (E-MAIL).
Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa do Starostwa Powiatowego w Kaliszu za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM NALEŻY PRZESŁAĆ DO STAROSTWA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES pomocprawna@powiat.kalisz.pl, A NASTĘPNIE OCZEKIWAĆ NA WYZNACZENIE TERMINU PORADY.

Szczegółowe informacje: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kaliszu, tel. 62 5014204 lub e-mail: pomocprawna@powiat.kalisz.pl