Kontakty zagraniczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiat Kaliski prowadzi i rozwija współpracę z innymi jednostkami terytorialnymi w Europie. Najważniejsze dziedziny tej współpracy dotyczą tematów gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Wpływa to korzystnie na ogólny rozwój powiatu oraz kształtowanie i prezentację jego wizerunku na arenie międzynarodowej.

 

Nasi partnerzy:

  • Rejon Orhei (Mołdawia)

Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Powiatem Kaliskim a Rejonem Orhei ma na celu współpracę w zakresie: gospodarczym, ekonomicznym, edukacyjnym, naukowo – badawczym, socjalnym. Władze Powiatu Kaliskiego oraz Rejonu Orhei będą sprzyjać nawiązaniu kontaktów między wszystkimi szczeblami władzy samorządowej, wspólnotami oraz organizacjami pozarządowymi. Porozumienie podpisane zostało 24 kwietnia 2014 r. przez Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala, Wicestarostę Kaliskiego Andrzeja Dolnego i Mera Rejonu Orhei Iona Stefirta. Porozumienie o współpracy jest ważne do 2019 r.

  • Miasto Ungheni (Mołdawia)

Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Powiatem Kaliskim a Urzędem Miasta Ungheni ma na celu ustalenie stałego i skutecznego partnerstwa w zakresie wymiany doświadczeń, budowania potencjału władz lokalnych oraz wspierania działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez tworzenie i wzmacnianie Ochotniczej Straży Pożarnej. Porozumienie podpisane zostało 21 lipca 2016 r. przez Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Burmistrza Miasta Ungheni Alexandru Ambros. Porozumienie o współpracy ma nieograniczony czas ważności.