Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Kaliskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STAROSTA KALISKI INFORMUJE, ŻE
w związku z Komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszeniu ulega udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego Powiatu Kaliskiego.
W TYM OKRESIE PORADY UDZIELANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ TELEFON I Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (E-MAIL).
Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa do Starostwa Powiatowego w Kaliszu za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM NALEŻY PRZESŁAĆ DO STAROSTWA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES pomocprawna@powiat.kalisz.pl, A NASTĘPNIE OCZEKIWAĆ NA WYZNACZENIE TERMINU PORADY.

Szczegółowe informacje: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kaliszu, tel. 62/5014204 lub e-mail: pomocprawna@powiat.kalisz.pl

Pliki do pobrania:

Oświadczenie NGO

Wniosek zgloszenie porady na odleglość wersja Word

Wniosek zgloszenie porady na odleglość wersja PDF


 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie Powiatu Kaliskiego:

Rejestracja telefoniczna

poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00

pod numerem: 625014204

 

Rejestracja elektroniczna

pomocprawna@powiat.kalisz.pl

Lp.

Lokalizacja punktu

Godziny dyżurów

Udzielający porad prawnych

1

Nieodpłatna pomoc prawna

Kalisz

Plac Świętego Józefa 5

( Starostwo Powiatowe w Kaliszu )

tel. 62 5014245

Poniedziałek: 11:30 - 15:30

Wtorek: 11:30 - 15:30

Środa: 11:30 -15:30

Czwartek: 11:30 - 15:30

Piątek: 11:30 - 15:30

adwokat / radca prawny

2

Nieodpłatne poradnictwao obywatelskie

oraz edukacja prawna

Stawiszyn

Plac Wolności 1

( Urząd Gminy i Miasta )

tel. 500097798

Poniedziałek: 7:00 - 11:00

Wtorek: 7:00 - 11:00

Środa: 7:00 - 11:00

Czwartek: 7:00 - 11:00

Piątek: 7:00 - 11:00

adwokat

3

Nieodpłatna pomoc prawna

Lisków

ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96

( Dom Pomocy Społecznej)

tel. 62 7634003

Poniedziałek: 11:30 - 15:30

Wtorek: 11:30 - 15:30

Środa: 11:30 -15:30

Czwartek: 11:30 - 15:30

Piątek: 11:30 - 15:30

adwokat