Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Kaliskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

baner

STAROSTA KALISKI INFORMUJE, ŻE
w związku z Komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszeniu ulega udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego Powiatu Kaliskiego.
W TYM OKRESIE PORADY UDZIELANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ TELEFON I Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (E-MAIL).
Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa do Starostwa Powiatowego w Kaliszu za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM NALEŻY PRZESŁAĆ DO STAROSTWA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES pomocprawna@powiat.kalisz.pl, A NASTĘPNIE OCZEKIWAĆ NA WYZNACZENIE TERMINU PORADY.

Szczegółowe informacje: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kaliszu, tel. 62 50 14 204 lub e-mail: pomocprawna@powiat.kalisz.pl

Pliki do pobrania:

Oświadczenie NGO

Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

Wniosek zgloszenie porady na odleglość wersja Word

Wniosek zgloszenie porady na odleglość wersja PDF


 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie Powiatu Kaliskiego:

Rejestracja telefoniczna

poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00

pod numerem: 62 50 14 204

 

Rejestracja elektroniczna

pomocprawna@powiat.kalisz.pl

Lp.

Lokalizacja punktu

Godziny dyżurów

Udzielający porad prawnych

1

Nieodpłatna pomoc prawna

Kalisz

Plac Świętego Józefa 5

( Starostwo Powiatowe w Kaliszu )

Poniedziałek: 11:30 - 15:30

Wtorek: 11:30 - 15:30

Środa: 11:30 -15:30

Czwartek: 11:30 - 15:30

Piątek: 11:30 - 15:30

adwokat / radca prawny / mediator

2

Nieodpłatne poradnictwao obywatelskie

oraz edukacja prawna

Stawiszyn

Plac Wolności 1

( Urząd Gminy i Miasta )

Poniedziałek: 7:00 - 11:00

Wtorek: 7:00 - 11:00

Środa: 7:00 - 11:00

Czwartek: 7:00 - 11:00

Piątek: 7:00 - 11:00

doradca obywatelski / mediator

3

Nieodpłatna pomoc prawna

Lisków

ul. Twórców Liskowa 3

( Środowiskowy Dom Samopomocy i.m Jana Pałwa II)

Poniedziałek: 11:30 - 15:30

Wtorek: 11:30 - 15:30

Środa: 11:30 -15:30

Czwartek: 11:30 - 15:30

Piątek: 11:30 - 15:30

doradca obywatelski / mediator