Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Projekt został zrealizowany w latach 2016-2018.

Inwestycja zakładała przebudowę istniejącego budynku na pracownie praktycznej nauki zawodu (zgodne ze standardami obowiązującymi w programach nauczania zawodu) oraz dobudowę zaplecza socjalnego i kotłowni.

W ramach zadania wykonano:

  • przebudowę (adaptację) części wiaty garażowej obudowanej na sale zajęć praktycznych, obejmującą: wykonanie konstrukcji żelbetowych i ścian, wymianę, stropów i dachu oraz wykonanie robót wykończeniowych;
  • dobudowę pomieszczeń socjalnych i kotłowni;
  • instalacje elektroenergetyczne, sanitarne i centralnego ogrzewania.

Etapem końcowym było wyposażenie obiektu w niezbędne urządzenia techniczne, sprzęt i pomoce do praktycznej nauki zawodu i egzaminów (tj.: maszyny, urządzenia, aparaty, przyrządy pomiarowe, narzędzia, elektronarzędzia i innego rodzaju sprzęt właściwy dla danego zawodu).

W ramach projektu doposażone zostały również pracownie, w których dotychczas prowadzono kształcenie zawodowe w Zespole Szkół.

W wyniku przeprowadzonej przebudowy szkoła uzyskała pomieszczenia zapewniające koncentrację zajęć praktycznej nauki zawodu i egzaminów w jednym funkcjonalnym, dobrze urządzonym i wyposażonym w nowoczesne pomoce do praktycznej nauki zawodu obiekcie.

W budynku funkcjonują:

a) pracownie zajęciowe,

b) pracownia socjalno-edukacyjna,

c) pomieszczenie magazynowe (z możliwością prezentacji budowy i działania maszyn),

d) pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, socjalne oraz sanitariaty i kotłownia.

Przebudowany w ramach projektu budynek zapewnia także niezbędne warunki dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Całkowita wartość projektu: 2 099 506,66 PLN

- w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 556 844,19 PLN

 

Cel główny projektu:

Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy poprzez przebudowę i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku.

 

Pozostałe cele ogólne określone dla projektu:

  • Wzrost poziomu wykształcenia oraz praktycznych kwalifikacji zawodowych młodzieży w regionie dostosowanych do potrzeb rynku pracy;
  • Wzmocnienie konkurencyjności i jakości kształcenia na terenie AKO, dzięki inwestycjom w infrastrukturę edukacyjną;
  • Zwiększenie zakresu i atrakcyjności oferty kształcenia zawodowego w specjalnościach rolniczych;
  • Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwój szkolnictwa na obszarach wiejskich.

 

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO).