Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne

Tablica informacyjna

Projekt jest realizowany przez Powiat Kaliski (za pośrednictwem jednostki organizacyjnej - Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku).

Projekt dotyczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego skrzydła zachodniego dawnej Fabryki Fiedlerów w Opatówku z przeznaczeniem na cele muzealne wraz z jego rozbudową o stopnie i podest wejścia głównego oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych, o klatkę schodową i windę towarowo-osobową. Przewiduje się również całkowity demontaż istniejących instalacji oraz wykonanie nowych, nowoczesnych instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych w zakresie wynikającym z projektowanej funkcji obiektu. Etapem końcowym będzie wyposażenie obiektu w niezbędne urządzenia techniczne, sprzęt oraz meble.

Przedsięwzięcie zakłada także przebudowę budynku głównego Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku (w tym montaż instalacji).

Realizacja inwestycji przyczyni się do wzmocnienia sektora kultury, wpłynie korzystnie na rozwój sektorów powiązanych z sektorem kultury (przemysł turystyczny, turystyka wiejska i miejsko-wiejska), poprawi odbiór wizerunku powiatu na tle województwa wielkopolskiego. Realizacja zamierzonych prac rewitalizacyjnych i adaptacyjnych oraz tych związanych z zakupem wyposażenia i wynikające stąd korzyści oddziaływania długofalowego wpisują się w założenia celu szczegółowego działania: 4.4 WRPO 2014+, tj. zwiększonej atrakcyjności obiektów kultury regionu poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan.

Spójność ta wynika m. in. z faktu, że wysoka jakość środowiska kulturalnego instytucji oraz obiektów kulturalnych stanowi przewagę konkurencyjną regionu, zarówno w sferze usług czasu wolnego, jak i w sferze codziennych warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.

Wartość projektu wynosi 5 524 158,05 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 373 809,36 zł.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu).