Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego

Tabliczka informacyjna

 

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (Poddziałanie 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

 

Przedmiotem projektu jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego, w tym:

 1. Adaptacja zabytkowej Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno-wystawiennicze.
 2. Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
 3. Montaż windy w zabytkowym budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla osób niepełnosprawnych.
 4. Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego.

W efekcie realizacji projektu nastąpi poprawa stanu obiektów zabytkowych oraz otoczenia obiektu o charakterze kulturalnym, a także rozwój aplikacji oraz usług teleinformatycznych.

Kompleksowość zadań przyczyni się do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb projektu: większego dostępu do kultury, rozwoju świadomości regionalnej oraz do zatrzymania dla następnych pokoleń, ginących już coraz częściej tradycji regionu.

 

Najważniejsze cele projektu to:

 • poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego i Muzeum i rozwoju jego infrastruktury,
 • podniesienie atrakcyjności pow. kaliskiego wynikające z pełniejszego wykorzystania potencjału turystycznego i kulturowego,
 • kształtowanie pożądanych zjawisk społecznych tj. aktywizacji społecznej i kulturalnej społeczeństwa, integracja mieszkańców,
 • wzmocnienie funkcji edukacyjnej obiektów objętych projektem,
 • wzrost dostępności oferty kulturalnej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań różnych grup docelowych,
 • poprawa wizerunku powiatu kaliskiego jako jednostki inwestującej w zachowanie obiektów dziedzictwa narodowego,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom demograficznym (głównie migracjom), poprzez wzmocnienie poczucia tożsamości i przynależności do miejsca zamieszkania,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej.

 

Wartość projektu wynosi 2 850 137,85 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 041 395,74 zł.