Sprawy Budowlane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Artykuły

Wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę

27 lutego 2020

Wydanie dziennika budowy lub rozbiórki

27 lutego 2020

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia

27 lutego 2020

Wnioski o podjęcie, zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego

27 lutego 2020

Zgłoszenie budowy, przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

27 lutego 2020

Zgłoszenie budowy budynku gospodarczego, garażu, wiaty, ganku

27 lutego 2020

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

27 lutego 2020

Zgłoszenie budowy budowli związanych z produkcją rolniczą

27 lutego 2020

Wniosek o udzielenie odstępstwa od ustawy o transporcie kolejowym

27 lutego 2020

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

27 lutego 2020

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części

27 lutego 2020

Zgłoszenie parterowego budynku rekreacji indywidualnej

27 lutego 2020

Zgłoszenie budowy zbiornika na ścieki szamba

27 lutego 2020

Zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego

27 lutego 2020

Wniosek o odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

27 lutego 2020