Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Infrastruktura

» Na terenie Powiatu Kaliskiego znajduje się 108 ujęć wód podziemnych. Łącznie zatwierdzone zasoby wynoszą 3 741,5 m3/godz. Pobór wód wg. udzielonych pozwoleń wodnoprawnych wynosi 2 457,6 m3/godz., co stanowi 65,0 %.

» Długość sieci gazowych (bez przyłączy) w gminach wynosi łącznie 231,6 km. Łącznie zostało zgazyfikowanych 58 miejscowości. Gazyfikację wsi realizują następujące gminy: Blizanów, Lisków, Opatówek, Żelazków, Koźminek.

» Wg. stanu na 31.12.1998 r. zwodociągowane były 232 wsie sołeckie (na ogólną ilość 255 wsi), co stanowi 91 % potrzeb. Na ogólną ilość gospodarstw domowych wynoszącą 20 137, wodę posiada 15 421 gospodarstw.

» Długość linii elektroenergetycznych SN 15 kV wynosi ok. 1.000 km, ilość stacji transformatorowych 15/0,4 kV wynosi ok. 890 szt., natomiast długość linii niskiego napięcia, ( bez przyłączy ) wynosi ok. 1.200 km. Ilość odbiorców energii elektrycznej w Powiecie Kaliskim wg. stanu na dzień 31.10.1999 r. to 26.264 odbiorców.

» Usługi telekomunikacyjne na terenie powiatu kaliskiego świadczy Telekomunikacja Polska S.A. - Zakład Telekomunikacji w Kaliszu, który obsługuje 17486 abonentów.

» Komunalne mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków posiada 7 gmin:

 • gm. Blizanów - oczyszczalnia w Jankowie o przepustowości 200 m3/dobę
 • gm. Brzeziny - oczyszczalnia w Brzezinach o przepustowości 200 m3/dobę,
 • gm. Ceków Kolonia - oczyszczalnia w Kamieniu o przepustowości 300 m3/dobę,
 • gm. Godziesze Wielkie - oczyszczalnia w Saczynie o przepustowości 400 m3/dobę,
 • gm. Koźminek - oczyszczalnia w Koźminku o przepustowości 500 m3/dobę,
 • gm. Lisków - oczyszczalnia w Liskowie o przepustowości 550 m3/dobę,

 

Ponadto na terenie gminy Opatówek działa przy przedsiębiorstwie "Hellena" zakładowa oczyszczalnia ścieków, z której korzysta również gmina.

W budowie znajduje się oczyszczalnia w Cekowie Kolonii o przepustowości 150 m3/dobę.

Tylko 4 wsie sołeckie wyposażone są w kanalizację sanitarną: Brzeziny, Ceków Kolonia, Koźminek i Opatówek, co stanowi 1,6 % potrzeb.Aktualnie realizowana jest kanalizacja w Blizanowie, Opatówku.

Łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 17,6 km.

 

Na terenie Powiatu Kaliskiego 7 gmin posiada składowiska odpadów komunalnych, tj.:

 • gmina Szczytniki miejscowość Pośrednik
 • gmina Żelazków miejscowość Żelazków
 • gmina i miasto Stawiszyn miejscowość Długa Wieś
 • gmina Ceków miejscowość Kamień
 • gmina Brzeziny miejscowość Czempisz
 • gmina Opatówek miejscowość Cienia
 • gmina Koźminek miejscowość Emilianów.