Gminy Powiatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Blizanów

Blizanów

27 maja 2015

Gmina Blizanów jest największą wiejską gminą Powiatu Kaliskiego. Położona jest w północno-zachodniej części powiatu, w dorzeczu Prosny. Gmina ma powierzchnię 15.780 hektarów i obejmuje 40 wsi sołeckich zamieszkiwanych przez blisko 9,5 tys. mieszkańców. Na jej terenie znajduje się 1,5 tys. gospodarstw rolnych.

Czytaj więcej o: Blizanów
Przejdź do - Brzeziny

Brzeziny

27 maja 2015

Położona w dorzeczu Prosny gmina Brzeziny ma charakter rolniczo-turystyczny. Jej powierzchnia wynosi 12.700 ha, z czego 5.340 ha zajmują lasy. Gmina liczy blisko 6 tys. mieszkańców. Ze względu na walory środowiskowe na terenie gminy utworzono dwa rezerwaty przyrody.

Czytaj więcej o: Brzeziny
Przejdź do - Ceków Kolonia

Ceków Kolonia

24 czerwca 2015

Gmina Ceków Kolonia położona jest w dolinie rzeki Swędrni i Żabianki. Jej powierzchnia wynosi 8.200 ha., a mieszka tam około 4.700 osób. Na terenie gminy znajduje się 18 wsi sołeckich i ok. 800 gospodarstw rolnych. Gospodarka gminy to przede wszystkim rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze.

Czytaj więcej o: Ceków Kolonia
Przejdź do - Godziesze Wielkie

Godziesze Wielkie

24 czerwca 2015

Gmina Godziesze Wielkie położona jest nieopodal Kalisza, jej obszar liczy ponad 10 tys. ha. Na terenie gminy znajduje się 25 wsi sołeckich, w których mieszka około 8 tys. osób. Gmina Godziesze Wielkie należy do typowo rolniczych - funkcjonuje tu blisko 1,5 tys. gospodarstw rolnych.

Czytaj więcej o: Godziesze Wielkie
Przejdź do - Koźminek

Koźminek

24 czerwca 2015

Gmina Koźminek położona jest na wschód od Kalisza. Zajmuje 8.840 ha powierzchni. Na jej terenie znajdują się 24 sołectwa, które zamieszkuje ok. 7.600 mieszkańców. Gmina Koźminek ma charakter rolniczy. Funkcjonuje tam ok.1100 gospodarstw.

Czytaj więcej o: Koźminek
Przejdź do - Lisków

Lisków

24 czerwca 2015

Gmina Lisków położona jest we wschodniej części Powiatu Kaliskiego przy trasie Kalisz-Turek. Jej obszar to 7.580 ha. Użytki rolne zajmują prawie 6,5 tys. ha. Głównym kierunkiem produkcji rolnej jest uprawa zbóż, ziemniaków i warzyw oraz hodowla bydła i trzody chlewnej.

Czytaj więcej o: Lisków
Przejdź do - Mycielin

Mycielin

24 czerwca 2015

Gmina Mycielin położona jest w północno-wschodniej części Powiatu Kaliskiego. Obejmuje obszar 11 tys. ha., zamieszkiwany przez ponad 5 tys. osób. Na terenie gminy znajduje się 16 wsi sołeckich skupiających 820 gospodarstw rolnych.

Czytaj więcej o: Mycielin
Przejdź do - Opatówek

Opatówek

24 czerwca 2015

Gmina Opatówek leży w powiecie kaliskim, w województwie wielkopolskim, w malowniczym krajobrazie Wzgórz Opatowsko-Malanowskich. Gmina posiada charakter rolniczo-przemysłowy i wiele walorów turystyczno-rekreacyjnych. Powierzchnia gminy wynosi 104 km kw., zamieszkuje ją 10 tys. mieszkańców, w tym 4 tys. w samym Opatówku, który otoczony jest 28 wsiami sołeckimi.

Czytaj więcej o: Opatówek
Przejdź do - Stawiszyn

Stawiszyn

24 czerwca 2015

Gmina i Miasto Stawiszyn leży w północno-wschodniej części Powiatu Kaliskiego. Zajmuje powierzchnię 7.300 ha. i zamieszkuje ją 9600 tys. Swoim obszarem gmina obejmuje 14 wsi sołeckich, na terenie których znajduje się 830 indywidualnych gospodarstw. Ponad 2 tys. ha. powierzchni gminy zajmują lasy.

Czytaj więcej o: Stawiszyn
Przejdź do - Szczytniki

Szczytniki

24 czerwca 2015

Gmina położona jest na południowo-wschodnim krańcu Wysoczyzny Kaliskiej. Obecnie na jej obszarze wynoszącym prawie 11.100 ha. znajduje się 29 wsi sołeckich. Na terenie gminy mieszka ponad 8100 osób. Prawie cały obszar gminy zajmują użytki rolne.

Czytaj więcej o: Szczytniki
Przejdź do - Żelazków

Żelazków

24 czerwca 2015

Gmina Żelazków położona jest na północ od Kalisza. Zajmuje obszar 11.360 ha, podzielony na 25 wsi sołeckich. Teren gminy zamieszkuje 8900 mieszkańców. Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 9,5 tys. ha.

Czytaj więcej o: Żelazków