Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt pt. "Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku" realizowany przez Powiat Kaliski bez udziału partnerów zakłada:

  • wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (realizowane w ścisłej współpracy z partnerskimi przedsiębiorcami/pracodawcami),
  • realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Cel główny projektu:

  • Podwyższenie kwalifikacji zawodowych 60 osób dorosłych (24 K/ 36 M) z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, poprzez udział w kursach kończących się zewnętrzną certyfikacją.

 

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji (w tym kluczowych) osób dorosłych,
  • zwiększenia udziału podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w przygotowywaniu i realizacji szkolenia zawodowego dorosłych,
  • modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
  • rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki,
  • zwiększenie zainteresowania kształceniem ustawicznym w środowisku lokalnym.