Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4604 P, 4602 P, 4487 P, 4603 P

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4602 P, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4604 P – granica powiatu, drogi powiatowej nr 4487 P granica powiatu – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P, drogi powiatowej nr 4603 P oraz drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P – Lisków.

Inwestycję zrealizowano w 2016 roku, w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 .

 

Dotacja z budżetu państwa 2.274.534,00 zł.