Przebudowa dróg powiatowych nr 4621 P i 4617 P

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny

Inwestycję zrealizowano w 2017 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Dotacja z budżetu państwa 2.844.056,00 zł