Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Informacja dotycząca wypełniania druków budowlanch

19 marca 2020

Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego informuję, iż na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kaliszu w zakładce e-Urząd/ Druki do pobrania/ Sprawy Budowlane, pod adresem https://www.powiat.kalisz.pl/p,93,sprawy-budowlane umieszczone są druki wraz z przykładowymi (wypełnionymi) wzorami wszystkich usług świadczonych przez wydział

 m.in. wzór wypełnionego: