Inwestycje drogowe w powiecie kaliskim oraz pożyczki na ochronę środowiska

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 grudnia 2016

Konferencja prasowa poświęcona nowym form ochrony środowiska w 2017 roku oraz budowie dróg powiatowych odbyła się w Starostwie Powiatowy w Kaliszu, w czwartek, 1 grudnia. W konferencji wziął udział Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak oraz wójt  Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht.

Od 2017 roku rozszerzona zostanie oferta dotacji i pożyczek przeznaczonych dla mieszkańców Wielkopolski przygotowana przez Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

-Poszerzamy naszą ofertę dla osób indywidualnych - wyjaśniał podczas konferencji prasowej Marek Baumgart zastępca Prezesa Zarządu WFOSiGW w Poznaniu - Uruchamiamy atrakcyjne programy, które mają zachęcić  naszych mieszkańców do większej aktywności w  inwestowaniu w obszarze ochrony środowiska. Wojewódzki Funduszu może dofinansowywać  tylko te przedsięwzięcia,  które znacząco wpływają na poprawę stanu środowiska. I pierwszym takim bardzo ważnym programem, który będziemy uruchamiać  od nowego roku dla osób indywidualnych, to będzie program,  który będzie  umożliwiał wymianę pieców do ogrzewania na piece bardziej ekologiczne. Jeśli ktoś ma piec węglowy,  a chciałby mieć piec na pelet czy  piec opalany innym paliwem stałym w tej nowej generacji , piątej generacji , będziemy mogli to sfinansować. Na tego typu przedsięwzięcia będziemy udzielali naszym beneficjentom pożyczek, które będą mogły być spłacone przez okres do 15 lat. Oprocentowanie tych pożyczek będzie 2,8 % w skali roku. Możemy w tym przedsięwzięciu sfinansować do 100% inwestycji. czyli  Zakup tego pieca oraz niezbędne prace tak , które są potrzebne do wykonania tej instalacji,  żeby ta instalacja działała i co najważniejsze umorzenie takiej pożyczki będzie mogło wynosić do 40% udzielanej kwoty- mówił podczas konferencji wiceprezes Baumgart.

Drugi program proponowany przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska dla beneficjentów indywidualnych związany jest z termomodernizacją budynków prywatnych.  Może ona obejmować wymianę drzwi, okien, ocieplenie dachu, ścian poddaszy.  Umorzenie tych pożyczek będzie do 30 procent od całej kwoty, co ważne, Fundusz może sfinansować do 100% inwestycji i przy pracach termomodernizacyjnych, ważne jest, żeby beneficjent wykonał audyt energetyczny.

Trzecim programem w Wojewódzkim Funduszu, który jest zupełnie nowym, jeśli chodzi o osoby fizyczne , to program dotyczący przedsięwzięć związanych  z inwestycjami w odnawialne źródła energii. Chodzi tutaj o kwotę paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, urządzeń , które wytwarzają energię słoneczną czy wiatrową lub wykorzystują geotermię.  To są wszelkiego rodzaju inwestycje które mają nam obniżyć koszty energii elektrycznej. Oprocentowanie takiej pożyczki to 1 % w skali roku.

-To jest absolutnie atrakcyjna oferta. Druga rzecz jest taka, że będzie też pożyczka udzielana na 15 lat i umorzenie jej będzie mogło wynosić nawet do 30 procent. W tym przypadku fundusz będzie finansował do 100% wartości inwestycji- dodał wiceprezes Baumgart.

Kolejnym bardzo dobrym rozwiązaniem, ale już dla samorządów to oferta polegająca na finansowaniu przedsięwzięć związanych z wymianą oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne. Program pozwoli sfinansować 100% wartości inwestycji. Będą to pożyczki w wysokości 2,8 % w skali roku, a umorzenie tych pożyczek może być do 40%.  

Fundusz będzie udzielał pożyczek na wszelkie prace  modernizacyjne w parkach zabytkowych. Do tej pory nie było takiego mechanizmu, który mógłby to finansować.  Te pożyczki będą oprocentowane w skali roku, będę udzielane na okres do 15 lat i umorzenie będzie do 30%.

Podczas konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Kalsizu Starosta Kaliski wraz z wójtami i przewodniczącym Rady Powiatu mówili o nowych inwestycjach drogowych jakie powstaną w przyszłym roku, dzięki dofinansowaniu z Programu Przebudowy Infrastruktury Gminnej i Powiatowej.

-Właśnie w tym programie wspólnie z Gminą Opatówek i Gminą Szczytniki złożyliśmy projekt na przebudowę drogi z Opatówka przez Michałów przecinając drogę krajową nr 12 w Marchwaczu  do miejscowości Lipka i do granicy z Powiatem Sieradzkim oraz z odbiciem w miejscowości Cieszyków do  Szczytnik. Cały projekt kosztorysowo jest oszacowany na  ponad 7 mln 170 tys. Z czego 3 mln zł to ma być z dotacji Wojewody- mówił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Termin realizacji prac zaplanowany jest od kwietnia do września przyszłego roku. Łączna długość nowej nawierzchni to 17 km 320 m. Droga na całej długości jest poszerzona do 5,5 m, więc jest to znaczna poprawa w jej dostępności.

-Bardzo dużo mamy w tym projekcie infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo. Wybudowanych zostanie prawie 4 km chodników, dokładnie 3889 m. Mamy 4,5 km ścieżki rowerowej jednokierunkowej co jest zupełną nowością w naszych projektach, ponad 20 km odtwarzamy rowów i budujemy 14 zatok autobusowych i co też jest nowością poprawiającą bezpieczeństwo- dodał Starosta Kaliski.

Na przebudowanej trasie powstaną 3 tablice z radarowym pomiarem prędkości z wyświetlaczem. Inwestycja obejmująca przebudowę drogi powiatowej powstaje w partnerstwie z Gminą Szczytniki i Gminą Opatówek. Gminy dokładają do inwestycji 40%. W przypadku Gminy Opatówek to daje prawie pół miliona zł dokładnie 499 tys. 688 zł no i ponad 2 razy tyle, bo 1 mln 225 tys. 920 zł, jest po stronie Gminy Szczytniki. Taki podził wynika z długości poszczególnych odcinków drogi znajdujących się na terenie poszczególnych gmin partnerów.  Cały projekt jest na 7 mln 700 tys., 3 mln dotacji, wkład własny powiatu to 2 mln 456 tys zł.

-Radni powiatowi zawsze najchętniej zabierają głos podczas sesji w punkcie dotyczącym interpelacji. I one w 80 % zawsze dotyczą inwestycji drogowych w naszym powiecie. Chcę zwrócić uwagę na to, że na terenie Gminy Szczytniki, jest to pierwsza inwestycja, która będzie w 2017 r. wykonywana w ramach Programu Przebudowy Infrastruktury Gminnej i Powiatowej. Pan Wójt Marek Albrecht wielokrotnie prosił, aby Gminę Szczytniki uwzględnić też w planowaniu przebudowy ciągów drogowych. Chciałbym z całą mocą podkreślić tą dobrą współpracę między samorządem powiatowym, a samorządami gminnymi. Także radni gminni wyrażają swoją pozytywną wolę i przeznaczają określone środki finansowe na nasze wspólne inwestycje gminno-powiatowe. Państwo pamiętacie, że  ja w ostatnich latach zorganizowałem dwie konferencje pn. „Jak uatrakcyjnić i przywrócić do dawnych lat świetności miejscowość Szałe” i podczas tej konferencji te głosy najliczniejsze zmierzały w tym kierunku, aby rozpocząć od porządnej przebudowy drogi w miejscowości Szałe. I tak się stanie w 2017 roku. Cieszę się, że w odpowiednim czasie Pan Starosta z Panem Wójtem  wypracowali porozumienie i Pan Wójt tą drogę przejął, następnie złożył wniosek, z pozytywnym skutkiem w ramach Programu  Przebudowy Infrastruktury Gminnej i Powiatowej. Dzięki temu w miejscowości Szałe będzie porządna droga. Chciałbym zwrócić uwagę, iż przekazując m.in. te drogą w miejscowości Szałe gminie, nie pozostawiliśmy Pana Wójta samego sobie z tą inwestycją. W budżecie powiatu kaliskiego na 2017 r. kwota prawie 600 tys. zł jest zabezpieczona i będziemy partycypowali finansowo w przebudowie tej drogi, już w tym momencie gminnej- mówił Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak.

Przewodniczacy Łuczak dodał, że na terenie gminy Opatówek trasa przebudowana będzie na odcinku około 6 km, powstaną zatoki i chodniki w miejscowości Michałów i Cienia Folwark.

Gmina Opatówek również złożyła w tym roku wniosek do dofinansowania do Wojewody na przebudowę drogi gminnej i tą drogą jest ul. Kaliska w miejscowości Szałe.

- Cieszymy się, że ten wniosek został wysoko oceniony i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy realizować to zadanie. Ten wniosek został złożony w partnerstwie z Powiatem Kaliskim tak jak tutaj było wspomniane, jeszcze w zeszłym roku była to droga powiatowa, która od 1 styczna stała się drogą gminną. W wyniku dobrej współpracy przejęliśmy tę drogę podjęliśmy wysiłek, aby złożyć ten wniosek, który opiewa na kwotę 2 mln 700 tys. zł- mówił Sebastian Wardęcki Wójt Gminy Opatówek.

Gmina Opatówek planuje przebudowę 4 km drogi- ul. Kaliskiej od skrzyżowania z drogą powiatową do m. Trojanów, aż do granic administracyjnych Kalisza. W ramach tej przebudowy planuje się wykonać nową nawierzchnię bitumiczną, ale również poszerzyć tę drogę po to, by wyodrębnić pas pod ścieżkę rowerową. Oprócz tego powstanie też chodnik wzdłuż całej tej drogi. To zadanie tak jak wspomniałem, to koszt 2 mln 700 tys. zł z czego połowa będzie pochodziła ze środków rządowych, a pozostała połowa została równo podzielona pomiędzy Powiat Kaliski i Gminę Opatówek.

Prace budowlane rozpoczną się jak tylko podpisana będzie umowa z Wojewodą. Inwestycja powinna być oddana do użytku do lata 2017 roku.

- Odcinek przebudowywanej drogi na terenie Gminy Szczytniki jest długi i wynosi 11 km. przy niej będzie prawie 2 km chodnika z kostki brukowej i prawie 5 km ścieżki rowerowej oddzielonej pasem zieleni od jezdni. Droga cała będzie poszerzona do 5,5 m. Na całej długości będzie nowa nawierzchnia asfaltowa i w tym będą 3 lewoskręty w m. Krowica Zawodnia Cieszyków na Radliczyce i Cieszyków w kierunku Szczytnik. Będzie też 6 zatok autobusowych w Krowicy, w Cieszykowie,  w Stawie i w Szczytnikach. W tym roku z tego samego programy zakończyliśmy budowę drogi  Iwanowice-Chojno, gmina wystąpiła z wnioskiem dostaliśmy dofinansowanie i przebudowaliśmy ok. 4 km drogi i poszerzyliśmy do szerokości 5,5 m, odebraliśmy ją 15 listopada- mówił Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht.

W ramach przebudowy drogi powiatowej powstanie również parking przy Zespole Szkół w Marchwaczu.

-W Gminie Szczytniki mamy jeszcze jeden projekt wspólny w ramach PROW-u, który jest w realizacji do końca 2018 r. to jest droga od Zajączek Bankowych przez  Iwanowice do m.Sobiesęki. Jeżeli przeanalizujemy nasze budżety i dojdziemy do wniosku, że będziemy mogli tę inwestycje wykonać wcześniej, to pewnie tak będzie, ale dzisiaj za wcześnie o tym mówić musimy wspólnie z Panem Wójtem przeanalizować nasze budżety i nasze możliwości finansowe. Myślę, że nie stanie się to wcześniej niż po zakończonym roku, kiedy będziemy mieli bilans za rok 2016 i będziemy wiedzieli na co nas stać w roku 2017- dodał podczas konferencji prasowej Starosta Kaliski.

 Po konferencji prasowej odbyło się spotkanie z wójtami, przewodniczącymi rad gmin i sołtysami, gdzie przekazano te najnowsze informacje.

Tekst/  Foto: W.Przybylska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie