Zespoły folklorystyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Kapela Ludowa 'Brzeziny'

2 lipca 2015

Kapela "Brzeziny" powstała w 1977r. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Brzezinach. Założycielem jest Ignacy Foch. Kapela składa się z 11 muzyków grających na: skrzypcach, basach kaliskich, klarnecie, harmonii guzikówce, akordeonie i bębnie. Kapela kultywuje folklor kalisko-sieradzki, od początku gra ze słuchu. W repertuarze posiada polki, oberki, owijaki, walcerki. W swojej 25 - letniej działalności brała udział w wielu uroczystościach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Kapela, prawie corocznie uczestniczy w imprezach folklorystycznych, takich jak Estrady i Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej. Uczestniczyła również wielokrotnie w konkursach i Przeglądach Ogólnopolskich m.in. w Przytocznej, Ozorkowie, Polanicy Zdroju, Brzezinach k/Łodzi. W 1997 r. zdobyła I miejsce w kategorii kapel na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym. "Brzeziny" brały udział w wymianie kulturalnej z zagranicą, w zaprzyjaźnionych miastach Rosji, Niemiec, Ukrainy, Holandii i Francji. Zespół był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. W 2002 roku otrzymał za swoją działalność Dyplom Ministra Kultury i Sztuki.

Czytaj więcej o: Kapela Ludowa 'Brzeziny'

Kapela Ludowa z Liskowa

2 lipca 2015

Kapela Ludowa z Liskowa działa od 6 lat przy Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. Kierownikiem muzycznym jest Henryk Orczykowski. Od początku współpracuje z Zespołem Folklorystycznym "Liskowianie". W skład kapeli wchodzi 6 muzyków grających na skrzypcach, klarnecie, harmonii i bębnie. Kapela w swoim repertuarze posiada polki, oberki, walcerki z regionu kaliskiego. Uczestniczyła w imprezach gminnych i powiatowych oraz w Estradach i Biesiadach Folkloru Ziemi Kaliskiej.

Czytaj więcej o: Kapela Ludowa z Liskowa

Kapela Ludowa z Blizanowa

2 lipca 2015

Kapela Ludowa z Blizanowa powstała w 1980r. Działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizanowie współpracując z Zespołem Folklorystycznym "Kalina" z Blizanowa. Kierownikiem muzycznym jest Stanisław Pawlak. Kapela składa się z 4 muzyków grających na: skrzypcach, klarnecie, akordeonie, bębnie. Kapela wykonuje repertuar z regionu Kalisza, Blizanowa oraz z całej Wielkopolski, który prezentuje na Biesiadach Folkloru Ziemi Kaliskiej oraz przeglądach zespołów folklorystycznych i kapel w całej Wielkopolsce.

Czytaj więcej o: Kapela Ludowa z Blizanowa

Zespół Śpiewaczy 'Brzezinianki'

2 lipca 2015

Zespół powstał w 1997r. Składa się z 11 członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Brzeziny. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Brzezinach. "Brzezinianki" kultywują folklor kalisko-sieradzki, w swoim repertuarze posiadają zasłyszane stare pieśni z okolic Brzezin, Kalisza i Sieradza. W 5-letniej działalności, występował na Biesiadach i Estradach Folkloru Ziemi Kaliskiej, Przeglądach Ogólnopolskich: w Polanicy Zdroju, Brzezinach k/Łodzi oraz w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym. Zespół otrzymał wiele wyróżnień i dyplomów.

Czytaj więcej o: Zespół Śpiewaczy 'Brzezinianki'

Zespół folklorystyczny 'Kalina'

2 lipca 2015

Zespół powstał w 1980r. i działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizanowie, pod patronatem Wójta Gminy Blizanów. Zespół składa się z 8 - osobowej grupy śpiewaczek i 4 - osobowej kapeli. "Kalina" wykonuje repertuar z regionu kaliskiego ze zbioru pieśni i ballad profesora J. Lisakowskiego. "Kalina" zdobyła wiele nagród i wyróżnień na Biesiadach i Estradach Folkloru Ziemi Kaliskiej oraz Przeglądach Zespołów OSP. Zespół brał również udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Scenicznych w Paczkowie oraz w Koncercie Jubileuszowym "Warszawa 2000".

Czytaj więcej o: Zespół folklorystyczny 'Kalina'

Zespół folklorystyczny 'Liskowianie'

2 lipca 2015

Zespół powstał w 1980r. przy Kole Gospodyń Wiejskich, a obecnie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie, składa się z 12 - osobowej grupy śpiewaczej i 6 - osobowej kapeli. "Liskowianie" wykonują repertuar z regionu Kalisza, w szczególności okolic Liskowa, według zbioru pieśni opracowanych przez profesora J. Lisakowskiego. Efektem pracy Zespołu jest obrzęd "Staropolskie Dożynki". "Liskowianie" wielokrotnie występowali na Biesiadach i Estradach Folkloru Ziemi Kaliskiej oraz uczestniczyli w koncertach "Polagra" 2001 i 2002. Otrzymali wiele wyróżnień i nagród.

Czytaj więcej o: Zespół folklorystyczny 'Liskowianie'

Zespół Śpiewaczy 'Przyranianki'

2 lipca 2015

Zespół powstał 17 lat temu przy Kole Gospodyń, a obecnie działa przy Urzędzie Gminy w Mycielinie. W skład zespołu wchodzi 14 osób, wykonuje repertuar składający się z pieśni regionu kaliskiego, szczególnie z okolic Mycielina, zebranych przez profesora J. Lisakowskiego. Zespół "Przyranianki" występował na wielu imprezach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, takich jak: dożynki, Estrady i Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej. Uczestniczył również w koncertach "Polagra" 2001 i 2002. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

Czytaj więcej o: Zespół Śpiewaczy 'Przyranianki'

Zespół Śpiewaczy 'Opatowianie'

2 lipca 2015

Zespół został reaktywowany w 2002 roku z zespołów działających przy Kole Gospodyń Wiejskich Opatówek i Sierzchów. Obecnie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku. Zespół składa się z 16 osób i wykonuje repertuar z regionu kaliskiego, według pieśni opracowanych przez profesora J. Lisakowskiego i K. Zegarka. W okresie półrocznej działalności występował na wielu imprezach w gminie i na terenie powiatu kaliskiego.

Czytaj więcej o: Zespół Śpiewaczy 'Opatowianie'

Zespół Śpiewaczy 'Radliczanki'

2 lipca 2015

Zespół powstał w 1985r. w Radliczycach, składa się z 10 osób, działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczytnikach, wykonuje repertuar z okolic Szczytnik oraz ze zbiorów J. Lisakowskiego. Występował na wielu imprezach gminnych.

Czytaj więcej o: Zespół Śpiewaczy 'Radliczanki'

Kabaret Ludowy 'Niechcice'

2 lipca 2015

Powstał w grudniu 2001r. w Goliszewie. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Żelazkowie z siedzibą w Biernatkach. Zespół składa się z 34 osób, w tym 5 - osobowej kapeli. Kabaret występował na wielu imprezach gminnych, regionalnych oraz uczestniczył w koncercie "Polagra 2002".

Czytaj więcej o: Kabaret Ludowy 'Niechcice'

Zespół Ludowy 'Koźminianki'

2 lipca 2015

Zespół folklorystyczny "Koźminianki" powstał w marcu 2004 roku. W zespole występuje obecnie 13 pań i 8 panów. Członkowie zespołu pochodzą z Józefiny, Nowego Nakwasina, Dębska, Chodybek, Dąbrowy, Marianowa, Smółek, Oszczeklina, Słowik, Koźminka i Zbierska. Opiekunem artystycznym i kierownikiem zespołu jest Mirosław Bruź, nauczyciel muzyki z Liskowa. Zespół składa się z 16-osobowej grupy śpiewaczej i 5-osobowej grupy instrumentalnej.

Czytaj więcej o: Zespół Ludowy 'Koźminianki'