Jesteś tutaj: Start / Kultura / Orkiestry

Orkiestry

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Orkiestra Dęta OSP Blizanów

2 lipca 2015

Orkiestra Dęta OSP Blizanów powstała w 1903 roku. Pierwszym kapelmistrzem nowo powstałej orkiestry był wg kroniki Pan Reszke.
W 2000 roku nastąpił dynamiczny rozwój orkiestry w skład której weszła duża grupa młodzieży.W 2001 roku utworzono grupę taneczną ISKIERKI, której instruktorem jest p. Ewa Nowak. Od 2005 roku kapelmistrzem orkiestry jest Pan Marek Kubera. Orkiestra występuje podczas wszystkich świąt państwowych, kościelnych, festynów i innych uroczystości obchodzonych w gminie i powiecie. W 2002 r. koncertowała w miejscowości Jawornik w Czechach.
Orkiestra wykonuje zarówno muzykę rozrywkową jaki kościelną oraz marsze i pieśni patriotyczne.

Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny

2 lipca 2015

Orkiestra powstała w 1985 r. z inicjatywy Proboszcza parafii pw. św. Krzyża w Brzezinach - ks. Stanisława Solińskiego i do 1995 r. istniała przy parafii jako orkiestra kościelna. Pierwszym kapelmistrzem został Józef Walczyński. W roku 1995 Orkiestrę przejął GOKSiR, a prowadzenie powierzono Eugeniuszowi Białeckiemu.
W 1997 r. orkiestra przeszłą pod opiekę Ochotniczej Straży Pożarnej, a kapelmistrzem został Krzysztof Sowa, który sprawuje swą funkcję do dnia dzisiejszego. Obecnie orkiestra składa się z 40 członków oraz 16-sto osobowego zespołu tanecznego. Orkiestra występowała na różnych przeglądach i koncertach m. in. w Wadowicach, Warszawie i Krakowie. Z inicjatywy kapelmistrza Krzysztofa Sowy od 5 lat w Brzezinach odbywają się Brzezińskie Spotkania Orkiestr Dętych. Na imprezę przyjeżdżają orkiestry z całej Polski.

Orkiestra Dęta OSP Chełmce

2 lipca 2015

Powstała w 1922 r. z inicjatywy proboszcza ks. E. Lidke, grywając na uroczystościach kościelnych oraz świeckich do czasu II wojny światowej. Po wojnie orkiestra wznowiła swoją działalność powiększając repertuar muzyczny i skład osobowy. Pierwszym kapelmistrzem był J. Bękowski, obecnie funkcję tą pełni Ryszard Krzemiński. Orkiestra liczy 32 członków, a dodatkowo szkoli 10 młodych uczniów. Zespół czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy i powiatu. Największe sukcesy to trzykrotne zajęcie I miejsca na przeglądach województwa kaliskiego oraz uzyskane nagrody w przeglądach międzywojewódzkich w Ostrowie Wlkp. ,Ciechocinku, Oławie.

Orkiestra Dęta OSP Godziesze Wielkie

2 lipca 2015

Orkiestra Dęta OSP Godziesze Wielkie powstała w roku 1919. Opiekunem orkiestry jest Pan Józef Krążyński natomiast dyrygentem Ryszard Krzemiński. Orkiestra  bierze czynny udział  we wszystkich okolicznościowych  imprezach organizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie. Można ją usłyszeć podczas uroczystości kościelnych i strażackich. Orkiestra Dęta OSP Godziesze Wielkie uczestniczy również w imprezach powiatowych m. in. Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP i Dożynkach Powiatowo-Gminnych.

Orkiestra Dęta OSP Iwanowice

2 lipca 2015

Orkiestra Dęta OSP Iwanowice powstała w 1900 r. i liczyła wówczas 10 muzyków. Pierwszym kapelmistrzem był Iwan Dworzak. Dwukrotnie reaktywowana: po wojnie w 1945 r. oraz wiosną w 1998 roku. W 1998 r. z inicjatywy Orkiestry w Iwanowicach zorganizowano po raz pierwszy Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP. Aktualny skład zespołu to 40 muzyków i 12 dziewcząt grupy tanecznej. Obecny kapelmistrz Jerzy Płóciennik jest ósmym kapelmistrzem w ponad 100 letniej historii orkiestry. W 2002 r. zespół odznaczony został Złotą Odznaką Honorową III stopnia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Z sukcesem uczestniczy w regionalnych i wojewódzkich prezentacjach orkiestr. Opiekunem Orkiestry jest Krzysztof Majas Komendant Gminnego Związku OSP w Szczytnikach, który jest głównym organizatorem jej występów.

Orkiestra Dęta OSP w Kamieniu

2 lipca 2015

Orkiestra Dęta OSP w Kamieniu została założona w 1921 z inicjatywy Józefa Bryły. Pierwszym kapelmistrzem był Zygmunt Cepelin, wykładowca Wyższej Szkoły Muzycznej w Wilnie. Największe sukcesy orkiestra zaczęła osiągać w latach dziewięćdziesiątych, gdy kapelmistrzem został Henryk Siuda, który prowadzi Orkiestrę do dziś. W roku 1996 i 1998 Orkiestra zajmuje I miejsce na przeglądach wojewódzkich w Połczynie Zdroju zdobywając nagrody Ministra Kultury i Sztuki. Bierze udział w ogólnopolskich Festiwalach Orkiestr OSP w Bielsku-Biała w 1997 i Koninie 1999 r. zajmując czołowe miejsca. Podobnie na przeglądach wojewódzkich w Rydzynie, Kępnie i Grodzisku Wlkp. Od 2000 r. orkiestra regularnie koncertuje za granicą: w Szwajcarii, Czechach, Niemczech. Obecnie orkiestra liczy 50 muzyków jest to głównie młodzież szkolna. Wraz z orkiestrą występuje grupa taneczna składająca się z 19 dziewcząt, wykonująca układy do utworów granych przez orkiestrę.

Gminna Orkiestra Dęta w Koźminku

2 lipca 2015

Orkiestra Dęta z Koźminka istnieje od czasów przedwojennych. Początkowo działała pod egidą Straży Pożarnej, potem przeszła pod opiekę kościoła i pozostała pod nią aż do roku 2001. Od tego roku Orkiestra znów wróciła pod opiekę OSP.
Pierwszym dyrygentem był Władysław Marzuchowski. Od 2001 do 2002 roku Orkiestrą dyrygował Józef Czerniak. Następnie, do końca 2003 roku zespół prowadził Mariusz Trzciński.
Od początku 2004 roku Orkiestra działa pod opieką Domu Kultury w Koźminku, a dyrygentem jest Henryk Siuda. Muzykom towarzyszy zespół taneczny "Hexy", kierowany przez Wandę Pietrzykowską. Orkiestra bierze udział zarówno w uroczystościach świeckich jak i kościelnych, wykonując muzykę kościelną, rozrywkową i marszową.
Co roku Orkiestra uczestniczy w Powiatowych Prezentacjach Orkiestr Dętych oraz w wielu Przeglądach Regionalnych.

Orkiestra Dęta OSP Lisków

2 lipca 2015

Istnieje od 1900 roku. Jej założycielem był ks. Wacław Bliziński. Po II wojnie światowej orkiestrę reaktywował kapelmistrz Franciszek Walasz. Od 1955 roku przez 44 lata funkcję tą pełnił Czesław Bruź. Obecny skład to 50 muzyków w wieku od 12 - 60 lat, któremu towarzyszy grupa taneczna. Kapelmistrzem od 1999 r. jest Mariusz Trzciński. Do ważniejszych osiągnięć Orkiestry zaliczyć należy występy na przeglądzie w Kępnie, Kaliszu i Koźminku, które uzyskały uznanie publiczności. W 2002 r. brała udział w otwarciu MTP. POLAGRA FARM w Poznaniu. Orkiestra działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Liskowie.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Mycielinie

2 lipca 2015

We wrześniu 2008 r. z inicjatywy prezesa OSP Dariusza Korczyńskiego powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP skupiająca w swych szeregach 26 członków, którą prowadzi kapelmistrz Mariusz Trzciński. Orkiestra zaprezentowała już swoje umiejętności podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, spotkania opłatkowego organizowanego w strażnicy OSP Mycielin, gimnazjalnych jasełek oraz na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Słuszkowie w 2009 r., w którym zajęła I miejsce.
Od momentu powstania, Orkiestra stanowi stałą oprawę uroczystości kościelnych i samorządowych.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Pruszkowie

2 lipca 2015

Orkiestra Dęta OSP w Pruszkowie powstała w 1913r. W 2000 roku Orkiestrę przekształcono w Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Orkiestrze towarzyszy Grupa Taneczna pod kierunkiem Pani Małgorzaty Janiak. Kapelmistrzem-tamburmajorem orkiestry jest Pan Marian Sikorski. Obecnymi opiekunami orkiestry są: Mirosław Wojcieszak, Marzena Kubiak,Włodzimierz Szurmiński oraz Stanisław Bultrowicz. Z okazji 90-lecia istnienia Orkiestry, została wydana płyta CD. Orkiestra uczestniczy w imprezach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Bierze udział w Przeglądach Orkiestr Dętych organizowanych w powiecie, województwie i w przeglądach krajowych. W 2001 r. na Przeglądzie w Szamocinie zajęła II miejsce. W 2002 r. zajęła 2 miejsce na Przeglądzie Orkiestr w Kępnie, a w 2004 r. była pierwsza. W tym samym roku w Połczynie Zdroju zdobyła nagrodę Ministra Kultury, a kapelmistrz - złotą buławę. Ponadto Złoty Róg w Grodzisku Wielkopolskim i Złote Pasmo wraz z kryształową buławą w Lesznie. W czerwcu 2005 r. oraz w2009r. uczestniczyła w ogólnopolskim przeglądzie 20 najlepszych orkiestr dętych kraju w Krynicy Zdroju, gdzie uplasowała się w Srebrnym Paśmie.

Przejdź do - Orkiestra Dęta OSP w Rajsku

Orkiestra Dęta OSP w Rajsku

2 lipca 2015

ODROBINA HISTORII...

Nasza orkiestra powstała 66 lat po zainicjowaniu przez ówczesnego proboszcza parafii Rajsko ks. Józefa Mężnickiego oraz Wacława Józefa Niemojewskiego - właściciela majątku w Marchwaczu, powstania w naszej miejscowości Ochotniczej Straży Pożarnej.

W lipcu 1987 roku Seweryn Gałka, Lucjan Wszędobył oraz Ryszard Anyszewski wpadli na pomysł, aby przy miejscowej jednostce straży pożarnej funkcjonowała orkiestra dęta. Aby słowom stała się zadość z własnych funduszy zakupiono instrumenty muzyczne.

Czytaj więcej o: Orkiestra Dęta OSP w Rajsku

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Rychnowie

2 lipca 2015

Orkiestra powstała w 1909 roku. Reaktywowana została 1 lutego 1993 r. z inicjatywy Mariana Wąsiewicza, przy współudziale Krzysztofa Chenczke i Andrzeja Michalaka jako Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP. Orkiestra współpracuje z niemiecką orkiestrą dętą Fanfarenorchester z miasta Erfurt. Współpraca artystyczna obu orkiestr trwa od roku 1995. Młodzieżowa Orkiestra utrzymuje również przyjacielskie kontakty z Gminą Adażi na Łotwie. Efektem współpracy są między innymi wyjazdy do Rygi i Gminy Adażi na Festiwal Młodości w roku 1995 i Festiwal Pieśni i Tańca w 2001 i 2005 roku. Dyrygentem Orkiestry jest Henryk Siuda. Orkiestra liczy 60 osób, towarzyszą jej dwa zespoły taneczne, które prowadzi instruktor Małgorzata Janiak. 

Czytaj więcej o: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Rychnowie
Przejdź do - Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie

Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie

2 lipca 2015

Orkiestra dęta powstała w czerwcu 1908 roku z inicjatywy straży ogniowej w Stawiszynie, gdzie pierwszymi muzykami byli przeważnie strażacy - ochotnicy. Używane instrumenty muzyczne zostały zakupione ze środków straży za kwotę 247 rubli. Do roku 1914 orkiestra uświetniała swoimi występami wszelkiego rodzaju święta na terenie miasta. Działalność zespołu została sparaliżowana wybuchem pierwszej wojny światowej. Od 1926 r. Kiedy kapelmistrzem został Franciszek Sporecki orkiestra ... „ ukierunkowała się muzycznie i weszła na właściwe tory reprezentując Stawiszyn" ... Z okazji jubileuszu 30 - lecia powstania straży pożarnej w Stawiszynie orkiestra dała szereg koncertów na terenie powiatu. W latach 1930 - do wybuchu drugiej wojny światowej kapelmistrzem był Edward Henke. Na konkursie orkiestr strażackich w łodzi w 1932 roku, w kategorii okręgu Kalisz zajęła 1 miejsce w grupie orkiestr wiejskich. W roku 1962 nastąpił gruntowny remont instrumentów. W latach 1945-1967 kolejnymi kapelmistrzami byli: Bronisław Legodziński, Marian Łuczak, Marceli Jezierski i Józef janowski. Od 1968 roku przez kolejne 20 lat zespołem kierował Romuald Iwankiewicz.

Czytaj więcej o: Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykadłowie

2 lipca 2015

Orkiestra istnieje od 1985 r. Jest to jedyna orkiestra działająca na terenie gminy Żelazków. Pierwszym kapelmistrzem był Jan Strapagiel. W chwili założenia orkiestra liczyła 38 osób. Od 1989 r. pracę z orkiestrą rozpoczął Henryk Siuda, a od roku 1992 kapelmistrzem został Marcin Nowotny. Wówczas orkiestrę tworzyło 51 muzyków.
Orkiestra występowała na imprezach i uroczystościach lokalnych, uczestniczyła w prezentacjach i przeglądach orkiestr dętych. Występy orkiestry zostały zostały docenione i wyróżnione nagrodami m. in. w 1994 r. w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Sycowie, gdzie zajęła II miejsce; w 1996 r. w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Łubnicach, gdzie zdobyła III miejsce.
W ostatnich latach aktywność orkiestry została zawieszona. Dopiero od stycznia 2009 r. wznowiono jej działalność pod kierunkiem kapelmistrza Marcina Nowotnego. Obecnie gra w niej 35 osób. Reaktywowany zespół pracuje nad skompletowaniem i odnowieniem instrumentów oraz nad repertuarem muzycznym.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Tłokinia Wielka

2 lipca 2015

Założona w 1926 r. Kapelmistrzem orkiestry jest Józef Czerniak. W skład zespołu wchodzi 40 muzyków oraz 12-o osobowa grupa taneczna. Orkiestra czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy i powiatu biorąc udział w przeglądach orkiestr i uświetniając uroczystości jubileuszowe.