Starosta Kaliski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Starosta Kaliski
Krzysztof Nosal - p. 101, tel. 62 50-14-301

e-mail: starosta@powiat.kalisz.pl

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:

  • nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Starostwa
  • reprezentowanie Starostwa na zewnątrz
  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności
  • zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Starostwa
  • zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa
  • koordynowanie działalności wydziałów
  • upoważnianie członków Zarządu i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu oraz postanowienia Regulaminu.