Powiatowo-Gminny Dzień Edukacji Narodowej połączono z otwarciem przedszkola w Piotrowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2018

Uroczyste obchody Powiatowo - Gminnego Dnia Edukacji Narodowej 2018 odbyły się 10 października 2018 w Piotrowie. Połączone były z przekazaniem do użytkowania Publicznego Przedszkola Samorządowego przy Zespole Szkół w Piotrowie.

Uroczystoścć rozpoczęła się od przemówienia Wójta Gminy Blizanów - Sławomira Musioła. Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, w którym uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Gminy Blizanów Jan Wojtyła, Dyrektor Zespołu Szkół w Piotrowie Paweł Szkudlarek, Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego Janusz Nowak oraz wykonawca inwestycji Marek Kędzia.

Chwilę później ks. dr Jarosław Jasianek  poświęcił przedszkole, a uroczystości przeniosły się do wnętrza budynku, gdzie odśpiewano Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszej części obchodów, gospodarze uroczystości Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz  Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł oficjalnie powitali przybyłych gości, a w krótkich przemówieniach podziękowali nauczycielom  oraz pracownikom obsługi administracyjnej szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu kaliskiego za codzienny trud i pracę wkładaną w edukację i wychowanie przyszłych pokoleń.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczone zostały pracownikom oświaty nagrody i podziękowania. Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak  wręczyli  Nagrody Starosty Kaliskiego, które otrzymali:

 1. Pani BEATA FRONTCZAK-SKRZYPIŃSKA – Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie,

 1. Pan MAREK JANIAK – Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku,

 1. Pani DARIA JUREK – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku,

 1. Pan PIOTR PASIK – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie,

 1. Pani MAŁGORZATA RUDOWICZ – nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku,

 1. Pani ELŻBIETA SZYMCZAK – nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku,

 1. Pan MIECZYSŁAW TRAWKOWSKI – nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.

Statuetki i listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Pani KATARZYNA BOROWSKA – nauczyciel Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku,

 1. Pani AGNIESZKA CIEPLUCHA – nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku,

 1. Pani ELŻBIETA JUSZCZAK – pracownik administracji – sekretarz Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie,

 1. Pani ANETA KOWALSKA – nauczyciel Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku,

 1. Pani MAGDALENA KROBSKA – pracownik administracji Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku,

 1. Pani AGNIESZKA MODłAWSKA – pracownik administracji Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku,

 1. Pani AGNIESZKA WOJTCZAK – pracownik administracji Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie,

W następnej kolejności Nagrody Wójta Gminy Blizanów  wręczyli: Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł oraz Przewodniczący Rady Gminy Blizanów Jan Wojtyła. Nagrody otrzymali:

 1. Pan Paweł Szkudlarek - Dyrektor Zespołu Szkół w Piotrowe,

 2. Pani Beata Wilczura-Nowak - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Piotrowie,

 3. Pani Ewa Kowalczyk- Wiśniewska - Nauczyciel Zespołu Szkół w Piotrowie,

 4. Pani Elżbieta Siuda - Nauczyciel Zespołu Szkół w Piotrowie,

 5. Pan Mariusz Adamski - Konserwator Zespołu Szkół w Piotrowie

 6. Pan Ireneusz Pietrzak - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Blizanowie,

 7. Pani Magdalena Wojnicka - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Blizanowie,

 8. Pani Elżbieta Matyjasz - Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Blizanowie,

 9. Pani Agnieszka Węclewska - Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Blizanowie,

 10. Pani Katarzyna Nowak - Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Blizanowie,

 11. Pan Kryspin Woliński - Dyrektor Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym,

 12. Pani Jolanta Kornaszewska - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym,

 13. Pani Maria Marciniak - Nauczyciel Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym,

 14. Pani Elżbieta Biesiada - Nauczyciel Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym,

 15. Pani Anna Przybylska - Sekretarka Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym.

  Podziękowania otrzymali:

 1. Pan Jakub Pokojowczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rychnowie,

 2. Pani Ewa Prus - Prezes Stowarzyszenia,

 3. Pani Anna Korczak - Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Leśne skrzaty” w Jarantowie,

 4. Pani Małgorzata Szymczak Skórzewska - Kierownik Filii w Jastrzębnikach Publicznego Przedszkola Samorządowego w Piotrowie,

 5. Pani Jolanta Kornacka - Kierownik Filii Szkoły Podstawowej w Brudzewie.

Nagrody Dyrektora Szkoły wręczył również Dyrektor Zespołu Szkół w Piotrowie Paweł Szkudlarek. Nagrody Dyrektora otrzymali nauczyciele:

 1. Pan Krzysztof Bugzel,

 2. Pani Ilona Dudkowska,

 3. Pani Katarzyna Kiermas,

 4. Pan Jarosław Lis,

 5. Pani Ewa Maciejewska,

 6. Pani Karolina Matysiak,

 7. Pani Elżbieta Niklas,

 8. Pani Jadwiga Piotrowska,

 9. Pani Sława Torbiarczyk,

 10. Pani Agnieszka Zgorzelak,

 11. Pani Ewa Fingas,

oraz pracownicy obsługi administracyjnej:

 1. Pani Monika Beczek,

 2. Pani Iwona Adamska,

 3. Pani Żaneta Chojnacka,

 4. Pani Agnieszka Dominikowska,

 5. Pani Sławomira Niciejewska.

Z rąk Pawła Szkudlarka Dyrektora Zespołu Szkół w Piotrowie podziękowania otrzymali również:

 • Pan Sławomir Musioł- Wójt Gminy Blizanów,

 • Pan Jan Wojtyła - Przewodniczący Rady Gminy Blizanów,

 • Pan Janusz Nowak - Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego,

 • Pan Krystian Kinastowski - Projektant budynku przedszkola,

 • Pan Wojciech Kinastowski-  reprezentujący Nadzór Inwestorski,

 • Pan Marek Kędzia - Wykonawca prac budowlanych.

Na zakończenie uroczystości w imieniu zebranych gości głos zabrali:

 • Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Pan Krzysztof Grabowski,

 • Dyrektor Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Pani Violetta Słupianek, która odczytała jednocześnie życzenia przesłane przez Panią Marlenę Maląg - Wicewojewodę Wielkopolskiego,

 • Pan Jerzy Szukalski - reprezentujący Panią Marzenę Wodzińską - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Wszyscy przemawiający podziękowali za trud i zaangażowanie pracownikom oświaty z terenu powiatu kaliskiego.   Podkreślili jednocześnie wzorowy poziom współpracy reprezentowanych przez siebie urzędów z władzami samorządowymi lokalnych gmin i samego Powiatu Kaliskiego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych nakierowanych na zaspokajanie potrzeb oświatowych mieszkańców lokalnych społeczności Powiatu Kaliskiego.  Nawiązując do tego, że uroczystości Powiatowo - Gminnego Dnia Edukacji Narodowej 2018 połączono z uroczystym przekazaniem do użytkowania bardzo nowoczesnego obiektu - Publicznego Przedszkola Samorządowego przy Zespole Szkół w Piotrowie, podkreślono, że na terenie Powiatu Kaliskiego awszystkie dzieci w wieku przedszkolnym objęte są profesjonalną opieką w dedykowanych do tego celu placówkach. 

Uroczyste obchody Powiatowo - Gminnego Dnia Edukacji Narodowej 2018 uświetniły występy artystyczne przedszkolaków - wychowanków Publicznego Przedszkola Samorządowego w Piotrowie oraz Chóru z Zespołu Szkół w Piotrowie pod kierownictwem Pana Jarosława Lista.

 

Info i Foto: Tomasz Tylak (Biuro Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie