Stanowisko Rady Powiatu dotyczące 100. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2018

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego Jana Adama Kłysza wprowadzono do porządku obrad piątkowej Sesji projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska podkreślającego wagę i znaczenie praw kobiet w roku 100. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych.

Radni przyjęli stanowisko jednogłośnie wyrażając szacunek i uznanie dla wszystkich Mieszkanek powiatu kaliskiego. Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz wręczył specjalnie przygotowaną, pamiątkową uchwałę aktualnie zasiadającym w Radzie Kobietom - Małgorzacie Banaś, Dorocie Karpieko, Alicji Łuczak oraz Alicji Skrzybalskiej.

 

STANOWISKO

RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie podkreślenia wagi i znaczenia praw kobiet w roku 100. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych

W roku 2018 Polki i Polacy świętują 100. rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. Listopad roku 1918 był dla naszego narodu niezwykły, nie tylko ze względu na powrót Marszałka Józefa Piłsudskiego z niewoli, przejęcie przez niego władzy wojskowej i cywilnej oraz ogłoszenie światu odrodzenia niepodległej Polski.

28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. W art. 1 tego dekretu określono, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci.

W art. 7 stwierdzono, że wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze. Ta decyzja, potwierdzona w Konstytucji Marcowej, wynikała z polskiej tradycji republikańskiej, w której kobiety miały usankcjonowaną prawnie podmiotowość. Odrodzona Rzeczpospolita zapewniła im pełnię praw wyborczych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2018 Rokiem Praw Kobiet, wyraził uznanie pierwszym parlamentarzystkom: Gabrieli Balickiej, Jadwidze Dziubińskiej, Irenie Kosmowskiej, Marii Moczydłowskiej, Zofii Moraczewskiej, Annie Piaseckiej, Zofii Sokolnickiej i Franciszce Wilczkowiakowej oraz wszystkim orędowniczkom walki o równouprawnienie.

W roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w roku 100. Rocznicy przyznania praw wyborczych Kobietom oraz w roku 20. rocznicy utworzenia powiatów w Polsce, Rada Powiatu Kaliskiego nawiązuje do tej pięknej tradycji równościowej wywodzącej się z czasów II Rzeczypospolitej. Rada chce podkreślić, jak ważne jest na co dzień przestrzeganie praw kobiet, przede wszystkim prawa do równego traktowania we wszystkich dziedzinach życia, prawa pracy, do sprawiedliwej i równej z mężczyznami płacy, do edukacji, do opieki zdrowotnej, w tym do prawidłowej, zgodnej z nowoczesnymi standardami, opieki okołoporodowej.

Stanowisko ma służyć zwróceniu uwagi na konieczność przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, dotykającym głównie kobiety, z którymi wiele z nich musi zmagać się samotnie.Nawiązując do historii naszego kraju, warto - świętując 100-lecie praw wyborczych kobiet  w Polsce - pamiętać o dzielnych mądrych Polkach, także mieszkankach powiatu kaliskiego, które wniosły swój wkład w rozwój naszego kraju i regionu w różnych dziedzinach, np. w nauce kulturze, sporcie czy oświacie. Ta pamięć jest fundamentem naszej tożsamości.

Rada Powiatu Kaliskiego wyraża uznanie wszystkim kobietom, Radnym, pracującym dla mieszkańców Powiatu w czasie wszystkich VI Kadencji Rady: Małgorzacie Banaś, Renacie Cicharskiej, Marii Dyrdziak, Dorocie Karpieko, Lucynie Kaźmierczak, Marii Kraszkiewicz, Marii Krawiec, Irenie Krążyńskiej, Alicji Łuczak, Renacie Michałowskiej - Michalak, Małgorzacie Miklas, Grażynie Misiak, Monice Nowak, Ewie Nowak-Kopeć, Annie Paszyn, Urszuli Rychter,  Alicji Skrzybalskiej, Renacie Szulc, Jolancie Tomczyk oraz Stefanii Wiewiórkowskiej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie