Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Projekty realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020

 

Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

 Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku