LIII sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 15 października 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2018

Zawiadamiam, że LIII sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 15 października 2018 roku  o godz. 10.00  w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad LIII sesji

Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 15 października 2018 roku

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 września 2018r

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych,

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Stawiszyn na przebudowę drogi gminnej w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”,

c) w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kaliskiego za rok szkolny 2017/2018.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Uroczyste podsumowanie Kadencji 2014-2018 Rady Powiatu Kaliskiego.

10. Zamknięcie obrad.

 

 Mieczysław Łuczak

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie