Terminy i porządki posiedzeń Komisji - 11 grudnia 2018 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2018

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu Kaliskiego jakie odbędą się w dniu 11 grudnia 2018 roku.

I. Komisja Rozwoju Powiatu i Promocji:

w dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019-2026.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Rewizyjna:

w dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 9.45 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019-2026.
 4. Opracowanie rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 10.45 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019-2026.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

IV. Komisja Organizacyjno - Statutowa:

w dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 11.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019-2026.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

V. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 12.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019-2026.
 4. Zapoznanie się z pismem Nr BO.5510.3.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. dotyczącego delegowania przez Radę Powiatu Kaliskiego dwóch Radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
 5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

VI. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

w dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 13.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019-2026.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

VII. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 14.00. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się z opiniami Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego dotyczącymi projektu Uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projektu Uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019-2026.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019-2026.
 6. Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego dotyczące przekazania opinii Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projektu Uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019-2026.
 7. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie