Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” - Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2019

Uchwałą  Nr XLIII/468/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.  w sprawie nadania medalu  „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” nadano Medal Wiejskiemu Stowarzyszeniu Działającemu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej”.

Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej" w Koźminku rozpoczęło swoją działalność w lutym 1997 r. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym odniesieniem do Gminy Koźminek i powiatu kaliskiego. Siedziba organizacji mieści się w Koźminku, przy ul. Kościuszki 7.  Celem działania Stowarzyszenia jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego ich uczestnictwa w życiu społecznym a także pomoc ich rodzinom. Stowarzyszenie od prawie 10 lat jest jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koźminku, który realizuje działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej w pięciu pracowniach terapeutycznych: gospodarstwa domowego, plastycznej, rękodzieła, informatycznej i krawiecko - artystycznej. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków Stowarzyszenia oraz osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie w WTZ w Koźminku. Powstanie i działanie Stowarzyszenia oraz WTZ przeciwdziała izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, jest miejscem integracji, szkołą życia i prawidłowych kontaktów międzyludzkich.