Placówka pod Aniołami ma pierwszych podopiecznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2017

Kontrolę działalności  Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu Interwencyjnego im. Aniołów Stróżów w Ostrwie Kaliski przeprowadziła Komisja Oświaty i Zdrowia Rady Powiatu Kaliskiego. Przewodniczący Dariusz Korczyński zwołał posiedzenie wyjazdowe w Ostrowie Kaliskim, gdzie od 4 września 2017 roku działa prowadzona przez Caritas placówka.

Dariusz Korczyński przewodniczący Komisji Oświaty i Zdrowia, by sprawdzić jak funkcjonuje najmłodsza placów wychowawcza w powiecie kaliski, zwołał wyjazdowe posiedzenie komisji. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Aniołów Stróżów typu interwencyjnego zlokalizowana jest w miejscowości Ostrów Kaliski, gmina Brzeziny, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Placówka mieści się w wyremontowanym budynku dawnej szkoły podstawowej.

Jest to placówka koedukacyjna przeznaczona dla 14 wychowanków, chłopców i dziewcząt w wieku od 10 do 18 roku życia, a w przypadku rodzeństwa umieszczonego w placówce dla dzieci młodszych. Czas pobytu wychowanków w placówce to maksymalnie 3 miesiące, jednakże w określonych przypadkach czas ten może wydłużyć się do 6 miesięcy.

Celem działalności placówki jest interwencyjne zapewnienie całodobowej opieki oraz zabezpieczenie wszelkich niezbędnych potrzeb dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także podjęcie działań mających na celu powrót dzieci, o ile to możliwe, do rodziny naturalnej, a w przypadku braku takiej możliwości umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, rodzinie adopcyjnej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozruch placówki trwał dwa miesiące. Przez ten czas kierowani byli podopieczni, ale ze względu na złożoną i trudną sytuację pod względem m.in. ich zdrowia psychicznego, nie zostali przyjęci. Pierwszy podopieczny trafił do  ośrodka 9 listopada. Teraz jest ich już dwóch i kolejne trzy osoby czekają na przyjęcie. Sytuacja ta bardzo dynamicznie się zmienia- przyznaje Marta Gałach Dyrektor POW w Ostrowie Kaliskim

Komisja rozmawiała z dyrekcja placówki o planowanych zmianach, które umożliwią ustabilizowanie gospodarki finansowej. Chodzi o stworzenie placówki socjalizacyjno - interwencyjnej przez co zostaną połączone siły ośrodka, który na stałe będzie opiekował się dziećmi, nie tylko w charakterze interwencyjnym nad dziećmi z częścią interwencyjną. To ustabilizuje sytuację finansową placówki.

Personel w placówce pracuje całą dobę i czeka na kolejnych wychowanków.

 

Tekst/ Foto: W.Przybylska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie