Budżet Powiatu Kaliskiego na 2019 rok uchwalony

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2018

Na III Sesji Rady Powiatu Kaliskiego, która dobyła się 27 grudnia 2018 r. radni powiatowi jednogłośnie uchwalili budżet na 2019 rok. Budżet Powiatu Kaliskiego to prawie 64 mln. zł. po stronie dochodów oraz ponad 67 mln. zł. po stronie wydatków.

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 63.952.725,24 zł, co stanowi 78,56 % przewidywanego wykonania w 2018 roku. Z kolei wydatki w 2019 roku zaplanowano w wysokości 67.172.734,24 zł, tj. 68,31 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Deficyt budżetu w kwocie 3.220.009,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciąganych kredytów. Planowane przychody budżetu wynoszą 5.500.000,00 zł., a rozchody budżetu 2.279.991,00 zł. Prognozowane zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2019 roku wyniesie łącznie 16.672.807,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 26,07 %.  Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kaliskiego, do uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na 2019 rok, oraz do możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kaliskiego w 2019 roku wydając pozytywne opinie do tych dokumentów.

„Jest to budżet zasługujący na poparcie - warunkowo, jest to budżet kontynuacji, budżet umiarkowanie inwestycyjny – widzimy również zagrożenia jego wykonania […] Liczymy na oszczędności, nowe inwestycje, prosimy o poddanie analizie wydatków” – mówił na sesji Radny Krzysztof Dziedzic.

„Rok ubiegły był specyficzny, mieliśmy możliwość kontraktacji wielu usług z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jak również z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, były dodatkowe inwestycje drogowe, w związku z tym suma tych inwestycji dała ten rekordowy – stu milionowy budżet. Prawdopodobnie nie da się wszystkich tych zadań wykonać ze względu na rynek usług  i wykonawców. Mamy rozliczenie połówkowe, jeśli chodzi o projekty unijne. Zarząd będzie proponował pozyskiwanie środków zewnętrznych jeśli tylko będzie taka możliwość. Będziemy jako Rada pomagać, aby budżet na 2019 rok był jak najlepiej realizowany w ciągu roku, a Zarząd zapewne w każdej chwili będzie wprowadzał poprawki, jeśli tylko będą one potrzebne” – mówił podczas procedury uchwalania budżetu Jan Adam Kłysz Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego.

Oprócz procedury związanej z uchwaleniem budżetu na przyszły rok, Radni uchwalili również plany pracy Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego na 2019 rok. Na Sesji wydelegowano radnych Dariusza Korczyńskiego oraz Wincentego Nowaka do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, a także dostosowano Statut Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku do aktualnie obowiązującego prawa.

Radni na Sesji upamiętnili 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, odczytując stanowisko przygotowane przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. Radni w stanowisku zwrócili uwagę na bohaterski zryw Wielkopolan, który przyniósł upragnioną wolność. „Pamiętajmy o tych wydarzeniach, pielęgnujmy patriotyzm i tożsamość narodową dla obecnych i przyszłych pokoleń” – mówił na sesji Robert Marszałek, Przewodniczący Komisji.

Powiatowi Radni poparli stanowisko XV Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Temat ten był przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego. „Zwracamy uwagę na trudną sytuację ekonomiczną większości wielkopolskich gospodarstw rolnych. Narastające od wielu lat i dotąd nie rozwiązane problemy, z jakimi borykają się rolnicy, w roku 2018 nabrzmiały do nie spotykanej dotąd skali. Długotrwała i wyjątkowo głęboka tegoroczna susza jest tylko jedną z przyczyn ekonomicznych problemów branży rolnej” – mówił na komisji Dariusz Korczyński, Przewodniczący Komisji.

 

Info: Marta Wolarz

Foto: Wioletta Przybylska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie