Uwaga hodowcy drobiu!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2017

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym oraz wysokim zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu zwraca się do hodowców drobiu i wszystkich osób utrzymujących drób przyzagrodowy o zapoznanie się z poniższą ulotką informacyjną .

W ramach zabezpieczenia gospodarstw  przed wirusem ptasiej grypy hodowcy drobiu, stosownie do rodzaju gospodarstwa, powinni:

 • zabezpieczyć słomę przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.);
 • dokonywać regularnego przeglądu wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń, np. odchodami dzikich ptaków;
 • eliminować wszelkie nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych);
 • powstrzymywać się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczyć istniejące przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe,  jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

 

Przypomina się, że obecnie wszystkich hodowców drobiu obowiązują zasady określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w tym:

zakazuje się:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok/tusz dzikich lub łownych ptaków;

nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki (oprócz ptaków w mieszkaniach),
 • utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych,
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich oraz ich odchodami,
 • karmić i poić drób w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których

    utrzymywany jest drób,

 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
 • oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • powstrzymywać się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację zawierającą informacje dot. liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Należy zawiadomić niezwłocznie lekarza weterynarii w przypadku wystąpienia objawów:

zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki.


Źródło: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu