Edukacja ekologiczna w Powiecie Kaliskim dofinansowana ze środków WFOSIGW w Poznaniu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2017

Informujemy, że przedsięwzięcie pn.: „OZE dla przyszłości – wyposażenie pracowni oraz budowa ścieżki ekologicznej w RCIDOZE w Liskowie na potrzeby organizacji warsztatów poświęconych ochronie środowiska w Wielkopolsce” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w kwocie 39.093,40 zł (słownie zł: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy 40/100).

W ramach przedsięwzięcia wyposażono pracownie Odnawialnych Źródeł Energii w pełnowymiarowe solarne zestawy edukacyjne (kolektor słoneczny oraz panel fotowoltaiczny), oraz wybudowano ścieżkę edukacyjną wyposażoną w sześć tablic edukacyjnych:

 • Energia Konwencjonalna i sposoby jej pozyskiwania,
 • Wpływ energii konwencjonalnej na środowisko naturalne,
 • Recykling,
 • Odnawialne Źródła Energii naszą przyszłością,
 • Energia słońca – kolektor słoneczny, fotowoltaika,
 • Energia wiatru – turbina wiatrowa.

Ścieżka ekologiczna  została podświetlona ekologicznymi lampami solarnymi oraz hybrydowymi, które nie pobierają prądu z sieci elektrycznej ograniczając w ten sposób emisje CO2  do atmosfery.

Wyposażenie pracowni oraz ścieżka edukacyjna wraz z latarniami, są elementami edukacji ekologicznej prowadzonej w Regionalnym Centrum Informacyjno-Doradczym Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół nr 1 w Liskowie.

Od zakończenia budowy w dniu 15 listopada 2016r. ścieżka została wykorzystana jako cenny element edukacyjny dla łącznej grupy 400 uczniów, podczas warsztatów ekologicznych pn: „Szanujemy Energię i chronimy klimat” oraz „Jetm EKO – chronię środowisko”.

www.wfosgw.poznan.pl

Galeria

 • Powiększ zdjęcie WFOŚiGW

  WFOŚiGW