Wnioski Powiatu Kaliskiego wśród liderów listy rankingowej - Starosta dziękuje Gminom

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2017

Powiat kaliski na szczycie listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Tym razem wniosek na przebudowę 14,6 km drogi z Żydowa do Porwit jest na drugim miejscu listy zdobywając tym samym 29,29 punktów,  czyli o 0,2 punktu mniej niż lider listy – powiat leszczyński. Nasz drugi wniosek na przebudowę ponad 18 km drogi Morawin - Szadek zajął piąte miejsce na liście rankingowej z punktacją 27,53.

Powiat kaliski złożył dwa wnioski na przebudowę dróg powiatowych, które na ostatecznej liście rankingowej zajmują II i V miejsce, a kolejne 5 wniosków złożyły gminy powiatu kaliskiego: Stawiszyn, Koźminek, Blizanów, Godziesze Wielkie i Opatówek. W sumie przebudowanych zostanie na terenie powiatu 50 km dróg z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Łączna wartości wszystkich 7 inwestycji to 28 milionów 573 tysiące 706 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania do wszystkich projektów wynosi 12 milionów 225 tysięcy 767 zł.

 

-Nasze dwa projekty znajdujące się niemal na szczycie listy rankingowej to ogromny sukces powiatu i naszych partnerów czyli Gmin Godziesze Wielkie, Opatówek, Ceków Kolonia, Żelazków i Blizanów. Ale to nie jedyny sukces, bo na kolejne dwa wnioski gmina Stawiszyn i gmina Koźminek również otrzymały dofinansowanie na przebudowę dróg, które dawniej były drogami powiatowymi, ale nasz samorząd przekazał  te drogi gminom. Tu szczególnie dziękuje za zrozumienie. W pierwszej dziesiątce wniosków na liście rankingowej są jeszcze wnioski przygotowane przez gminy Blizanów, Opatówek i Godziesze Wielkie. Dziękuję wszystkim samorządom za wielkie zaangażowanie, konstruktywną współpracę i długie, ale owocne negocjacje podczas pisania wniosków. Teraz wszyscy możemy się cieszyć naszym wspólnym sukcesem- mówi Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

 

Lista rankingowa przedstawia się następująco:

Projekty Powiatu Kaliskiego:

II miejsce uzyskując 29,29 punktów przyznanych przez komisję zdobyła: Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny.

Długość odcinka wynosi  14,622 km

Partnerstwo gmina Godziesze i Opatówek

Wnioskowana kwota dofinansowania: 3 000 000 zł

Deklarowana kwota środków własnych 4 534 959 zł

Wartość projektu  ogółem wynosi 7 534 959 zł

Na pierwszym miejscu znajduje się Powiat leszczyński który uzyskał 29,52 punktów

 Zakres i cele projektu:

Zadanie obejmuję przebudowę dwóch dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P, Żydów ( od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450) – Borek -Wolica – Chełmce – Porwity ( do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4628 P Opatówek – Brzeziny, ) i drogi powiatowej nr 4627 P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232 P w m. Wolica, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica, tworzą ciąg komunikacyjny. Planowana inwestycja została podzielona na dwa odcinki: odcinek nr1 stanowi droga powiatowa nr 4630 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Żydów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4628 P w m. Porwity oraz odcinek nr2, który stanowi droga powiatowa nr 4627 P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232 P w m. Wolica do skrzyżowania z drogą nr 4630 P w m. Wolica.

 Planowany stan docelowy:

 • W ramach zadania planuje się zrealizować poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m. na całej długości.
 • Wymianę konstrukcji jezdni w miejscach występowania przełomów.
 • Wykonanie na odcinkach warstwy wyrównawczej, a także położenie nowej warstwy ścieralnej na całej długości przebudowanych dróg.
 • Wybudowanie chodników o długości 3.652,5 m oraz ścieżek rowerowych po pasie ruchu dla rowerów o długości 861 m.
 • Wybudowanie przystanków z peronami 14 szt.
 • Wykonanie i uzupełnienie oznakowania pionowego.
 • Wykonanie oznakowania poziomego.
 • Długość odcinków odwadnianych za pomocą rowu/rowów 10.908 m.
 • Wykonanie przejść dla pieszych z pasami wibracyjnymi oraz przejściami dla pieszych  z pasami wibracyjnymi i aktywnym znakiem B-6

 

V miejsce na liście rankingowej uzyskując 27,53 punktów przyznanych przez komisję zdobyła: Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin – Szadek.

Długość odcinka  wynosi 18, 332 km

Partnerstwo gmina Ceków Kolonia, Żelazków, Blizanów

Wnioskowana kwota dofinansowania: 3 000 000 zł

Deklarowana kwota środków własnych: 5 574 888 zł

Wartość projektu ogółem: 8 574 888 zł

Zakres i cele projektu:

Zadanie obejmuje powiatowej nr 4595 P na terenie miejscowości: Morawin, Podzborów, Zborów, Żelazków, Tykadłów, Helenów, Russów, Poklęków, Żegocin, Pamięcin, Szadek -  tworząc ciąg komunikacyjny.

Projektowana do przebudowy droga powiatowa nr 4595 P została podzielona na trzy odcinki: odcinek nr1 od skrzyżowania z drogą wojewódzką 470 i drogą powiatową nr 4594 w m. Morawin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4586 P, odcinek nr2 od m. Żelazków od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4586 P do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442, odcinek nr3 m. Pamięcin od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442 do miejscowości Szadek.

Łączna długość trzech odcinków planowanych do przebudowy drogi powiatowejj nr 4595 P wynosi 18,332 km

Planowany stan docelowy:

 • W ramach zadania planuje się zrealizowanie poszerzeń jezdni do szerokości 5,5 m na całej jej długości.
 • Wymianę konstrukcji jezdni w miejscach występowania przełomów.

Wykonanie na odcinkach warstwy wyrównawczej, a także położenie nowej warstwy ścieralnej na całej jej długości.

 • Wybudowanie chodników o długości 3.185 m oraz ścieżek rowerowych po pasie ruchu dla rowerów o długości 2.933 m.
 • Wybudowanie przystanków z peronami 14 szt.
 • Długość odcinków odwadnianych za pomocą rowów/rowu 15.657 m.
 • Wykonanie przejścia dla pieszych z pasami wibracyjnymi oraz przejścia dla pieszych z pasami wibracyjnymi oraz aktywnym znakiem B-6, jak również oznakowania aktywnego na  dojeździe do przejazdu kolejowo-drogowego.

 

 

Drogi gminne przekazane przez powiat:

I miejsce Miasto i Gmina Stawiszyn

Uzyskując 26,08 punktów przyznanych przez komisję zdobyła: Przebudowa drogi gminnej nr 674331P w miejscowości Zbiersk działka nr 711/1, 711/2

Długość odcinka: 1,950 km

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 313 401 zł

Deklarowana kwota środków własnych: 1 313 402, 02 zł

Wartość projektu ogółem: 2 626 803, 02 zł

 

III miejsce Gmina Koźminek

Uzyskując 25,52 punktów przyznanych przez komisję zdobyła: Przebudowa drogi gminnej nr 675341P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy gminy.

Długość odcinka: 8, 065 km

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 998 750 zł

Deklarowana kwota dofinansowania: 2 998 754,26 zł

Wartość projektu ogółem: 5 997 504, 26 zł

 

Pozostałe drogi gminne w powiecie

IV miejsce Gmina Blizanów

Uzyskując 25,25 punktów przyznanych przez komisję zdobyła: Przebudowa drogi gminnej nr 674121P Janków Trzeci – Blizanów Drugi.

Długość odcinka: 1, 164 km

Wnioskowana kwota dofinansowania: 288 000 zł

Deklarowana kwota dofinansowania: 288 018,88 zł

Wartość projektu ogółem: 576 018,88 zł

 

 

V miejsce Gmina Godziesze Wielkie

Uzyskując 22,98 punktów przyznanych przez komisję uzyskała: Przebudowa drogi gminnej nr 675904P Godziesze Małe – Kakawa Kolonia.

Długość odcinka: 4,541 km

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 065 092 zł

Deklarowana kwota dofinansowania: 1 077 392, 51 zł

Wartość projektu ogółem: 2 142 484, 51 zł

 

IX miejsce Gmina Opatówek

Uzyskując 20,01 punktów przyznanych przez komisję uzyskała: Przebudowa dróg gminnych w Opatówku – ul. 3-go Maja (675561P). ul. Ludowa (675565P).

Długość odcinka: 1, 580 km

Wnioskowana kwota dofinansowania: 560 524 zł

Deklarowana kwota dofinansowania: 560 524, 62 zł

Wartość projektu ogółem: 1 121 048, 62 zł

 

 

Tekst: W.Przybylska

Foto: M. Kraszkiewicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie