Święto Powiatu Kaliskiego 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2018

Wyjątkowa uroczystość jaką jest Święto Powiatu Kaliskiego odbyła się w gościnnych progach  Hali Widowiskowo - Sportowej w Liskowie, w minioną sobotę 20 stycznia. Święto Powiatu, to okazja do uhonorowanie osób, które mają największy wpływ na rozwój powiatu. Medale "Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego" otrzymali Aleksander Tomalak, Fundacja Dzieciom „Pomagaj” oraz Wiejskie Stowarzyszenie działającego na rzecz osób niepełnosprawnych "Razem Łatwiej". Podczas uroczystości przyznano również tytuły „Osobowość Powiatu” oraz „Przyjaciel Powiatu”. Część artystyczna przygotowana została przez Orkiestrę Dętą OSP z Liskowa pod kierownictwem Kapelmistrza Mariusza Trzcińskiego. Na zakończenie uroczystości dla wszystkich gości wystąpili Artyści Scen Poznańskich i Łódzkich, którzy przygotowali najsłynniejsze arie operowe.

Zaproszonych gości podczas tegorocznego Święta Powiatu  Kaliskiego powitał Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak.  Starosta Kaliski Krzysztof Nosal w trakcie swojego wystąpienia podziękował za współpracę wszystkim samorządowcom. Zaznaczył również, że rok 2018 z uwagi na 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości dla Powiatu Kaliskiego będzie wyjątkowy i bardzo bogaty w patriotyczne koncerty i uroczystości.

W trakcie Święta Powiatu Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej zorganizowało zbiórkę pieniędzy dla trzyletniego JASIA TYLSKIEGO (nr zbiórki: 2018/334/OR). Jaś w Wigilię Bożego Narodzenia uległ nieszczęśliwemu wypadkowi wylewając na siebie gorący olej. Lekarze określili jego stan na bardzo poważny. Jaś doznał ciężkich oparzeń II i III stopnia ponad 20 % swojego ciała, w tym głowy, rączek, tułowia. 

Święto Powiatu Kaliskiego, to czas na podsumowanie minionego roku, wielu znaczących wydarzeń, wspomnienie i nagrodzenie osób zasłużonych dla powiatu kaliskiego, wyłonienie osobowości powiatu i przyjaciół powiatu kaliskiego. Wśród zasłużonych od 1999 roku, w którym powstał powiat, to wyróżnienie otrzymało zaledwie 53 osoby. Każda z nich bardzo wyjątkowa, z wielkimi zasługami. To osoby skrupulatnie wybrane przez wnioskodawców z 83 tysięcy mieszkańców powiatu kaliskiego. To bardzo wąskie, zacne grono osób, które są niezwykłymi ambasadorami Powiatu Kaliskiego.

Rada Powiatu Kaliskiego Uchwałą Nr XLIII/468/2017  z dnia 29 grudnia 2017 roku nadała Aleksandrowi Tomalakowi  Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” w uznaniu i podziękowaniu za godną naśladowania postawę społeczną, a także za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju powiatu kaliskiego, szczególnie w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej i samorządowej. Medal został przyznany na wniosek Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala.

Pan Aleksander Tomalak to mieszkaniec gminy Lisków inicjator i współwłaściciel firmy EDAL. Zakład powstał w 1992 roku i  produkuje artykuły spożywcze głównie herbat, przypraw korzennych, ziołowych oraz bakalii. W 1996 roku zatrudniono pierwszych przedstawicieli handlowych, a w 1998 roku firma uzyskała status Zakładu Pracy Chronionej. Pan Aleksander Tomalak chętnie angażuje się w życie społeczne i kulturalne Zespołu i Kapeli Liskowianie oraz Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Kaliskiego. Dodatkowo wspiera materialne Dom Pomocy Społecznej w Liskowie jak również Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski w Mycielinie. Pan Aleksander Tomalak to osoba niezwykle skromna, chętnie niesie pomoc innym, a przy tym kreuje zachowania, które godne są najwyższego uznania i stanowią wzór do naśladowania dla całego społeczeństwa.

Rada Powiatu Kaliskiego Uchwałą Nr XLIII/468/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku nadała Fundacji Dzieciom „Pomagaj” Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” w uznaniu i podziękowaniu za promocję Powiatu Kaliskiego poprzez swoją działalność oraz za organizację życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i działalność na rzecz ich rozwoju. Medal został przyznany na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysława Łuczaka.

Fundacja Dzieciom „Pomagaj” powstała w 2007 roku z inicjatywy Państwa Sławomira i Agnieszki Nowaków. Państwo Nowakowie są rodzicami niepełnosprawnego dziecka – dwunastoletniego Dawida. Po wielu doświadczeniach życiowych związanych z rehabilitacją swojego chorego dziecka postanowili pomagać innym rodzicom znajdujących się w podobnej sytuacji i dlatego powołali do życia wspomnianą Fundację. Od początku istnienia Fundacja Dzieciom „Pomagaj” jest całkowicie oddana podopiecznym z Powiatu Kaliskiego a także z powiatów ościennych. Dużą uwagę przywiązuje do zapewnienia optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku w oparciu o jego indywidualne możliwości, potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania. Cieszy się dużym autorytetem i zaufaniem. Dzięki dużemu osobistemu zaangażowaniu Państwa Agnieszki i Sławomira Nowaków w utworzenie Fundacji Dzieciom „Pomagaj” oraz wzorowo realizowanych głównych celów statutowych Fundacji, Państwo Nowak znacznie przyczynili się do udzielenia dużego wsparcia i pomocy rodzinom zmagającym się z poszukiwaniem odpowiednich specjalistów mogących zapewnić niepełnosprawnemu dziecku profesjonalną, systematyczną rehabilitację i terapię.

Rada Powiatu Kaliskiego Uchwałą Nr XLIII/468/2017  z dnia 29 grudnia 2017 roku nadała Wiejskiemu Stowarzyszeniu Działającemu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za działalność na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych i tworzenia warunków do aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. . Medal został przyznany na wniosek Moniki Nowak Członka Zarządu Powiatu Kaliskiego oraz Przewodniczącego Komisji rolnictwa i infrastruktury Mariusza Krupińskiego.

Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej" w Koźminku rozpoczęło swoją działalność w lutym 1997 r. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym odniesieniem do Gminy Koźminek i powiatu kaliskiego. Siedziba organizacji mieści się w Koźminku, przy ul. Kościuszki 7.  Celem działania Stowarzyszenia jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego ich uczestnictwa w życiu społecznym a także pomoc ich rodzinom. Stowarzyszenie od prawie 10 lat jest jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koźminku, który realizuje działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej w pięciu pracowniach terapeutycznych: gospodarstwa domowego, plastycznej, rękodzieła, informatycznej i krawiecko - artystycznej. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków Stowarzyszenia oraz osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie w WTZ w Koźminku. Powstanie i działanie Stowarzyszenia oraz WTZ przeciwdziała izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, jest miejscem integracji, szkołą życia i prawidłowych kontaktów międzyludzkich.

Po wręczeniu Medali „Zasłużonym dla Powiatu Kaliskiego” Starosta Kaliski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Kaliskiego wręczyli Tytuły „Osobowość Powiatu” oraz „Przyjaciel Powiatu” przyznane przez Zarząd Powiatu Kaliskiego.

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 1309/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku nadał   Mariuszowi  Trzcińskiemu Kapelmistrzowi Orkiestry Dętej OSP w Liskowie, oraz  Kapelmistrzowi Orkiestry Dętej OSP w Mycielinie   tytuł „Osobowość Powiatu” w uznaniu za działalność kulturalną, kultywowanie tradycji rozwoju orkiestr dętych w regionie i promocję powiatu kaliskiego. O nadanie tytuły wnioskował:  Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec oraz  Dariusz Korczyński Radny Powiatu Kaliskiego.

Mariusz Trzciński jest kapelmistrzem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Mycielinie oraz Orkiestry Detej w Liskowie. Ta pierwsza w tym roku obchodzić jubileusz 10 - lecia działalności. Natomiast Liskowska Orkiestra swoja historię rozpoczęła w 1900 roku. Mariusz Trzciński w powiecie kaliskim uznawany jest za wychowawcę muzycznego młodego pokolenia instrumentalistów. W 2017 roku Mariusz Trzciński dyrygował blisko 800 muzykami podczas Wojewódzkiego Przegladu Orkiestr Dętych OSP, który odbył się w Kaliszu. Dzięki osobistej pasji i zaangażowaniu pozytywnie zaraża młodzież do rozwijania się w kierunkach muzycznych.

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 1309/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku nadał Dorocie i Eugeniuszowi Stempień – Właścicielom Firmy Centrum Budowlane Stempień   tytuł „Osobowość Powiatu” w uznaniu za działalność charytatywną na terenie powiatu kaliskiego i wspieranie współpracy polsko – mołdawskiej. O nadanie tytuły wnioskował: Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Jan Adam Kłysz, Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki.

Państwo Dorota i Eugeniusz Stempień prowadzą od 25 lat własną działalność gospodarczą – Sklep Przemysłowo – Ogrodniczy z siedzibą w Brzezinach. Obecnie prowadzą rodzinnie  sieci sklepów rozmieszczonych na terenie województwa wielkopolskiego -  gmin powiatu kaliskiego – Brzeziny, Godziesze Wielkie, a także powiatu ostrzeszowskiego – Kraszewice, oraz na terenie województwa łódzkiego – Miasto i Gmina Błaszki. W 2015 roku pani Dorota Stempień została uhonorowana Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo Dorota i Eugeniusz Stempień aktywnie włączają się i wspierają działalność charytatywną  na rzecz mieszkańców powiatu kaliskiego a także na rzecz potrzebujących dzieci w Mołdawii.  Państwo Stempień aktywnie włączyli się w transport darów z organizowanej zbiórki książek i podręczników dla dzieci z Mołdawii. Ponadto chętnie wspierają i sponsorują organizowane dożynki, festyny, a także uroczystości na terenie powiatu kaliskiego a przede wszystkim w Gminie Brzeziny

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 1309/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku nadał  Marcinowi Nowotnemu Kapelmistrzowi Orkiestry Dętej OSP w Tykadłowie  tytuł „Osobowość Powiatu” w uznaniu za działalność kulturalną, kultywowanie tradycji rozwoju orkiestr dętych w regionie i promocję powiatu kaliskiego. O nadanie tytułu wnioskował:  Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Żelazków Sylwiusz Jakubowski, Lech Gnerowicz Radny Rady Powiatu Kaliskiego, w imieniu Orkiestry Tykadłów Ewelina Dudek.

Pan Marcin Nowotny jest Drygentem Orkiestry Orkietry Dętej Ochotniczej Straży Pożarej w Tykadłowie od 1992 roku. W całym okresie pracy muzycznej integruje dzieci, młodzieżi dorosłych w celu upowszechnienia amatorskiego ruchu orkistr detych na terenie gminy Żelazków. Jest zaangazowany w działalność artystyczną Orkiestry i oddany pasji muzycznej. Krzewii ideę muzyczną poprzez przygotowanie Orkiestry Dętej OSP Tykadłów do występów w imprezach i uroczystościach lokalnych, ale także do uczestnistwa w prezentacjach i przeglądach orkiestr dętych. W 2015r. Z jego inicjatywy oraz dzięki jego zaangażowaniu powstał przy orkiestrze zespół dziewczęcy – mażoretki, które w bieżącym roku zdobyły I miejsce na powiatowym tanecznym przeglądzie. W 2017 roku Panu Marcinowi Nowotnemu zbiegło się kilka jubileuszy, tj. Jubileusz 25 lecia współpracy z Orkiestrą Tykadłów , Jubileusz 35 lecia działaności muzycznej oraz Jubileusz urodzin (50 lecie).

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 1309/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku nadał Małgorzacie i Karolowi Matczak tytuł „Osobowość Powiatu” w uznaniu za działalność kulturalną, pielęgnowania dziedzictwa historycznego i promocje powiatu kaliskiego. O nadanie tytułu wnioskował:  Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec.

Małgorza i Karol Matczakowie mieszkają wraz z rodzina w Koźlątkowie w gminie Lisków. Prowadza gospodarstwo rolno- ogrodnicze. W 2004 roku Karol został kierownikiem pierwszego w Wielkopolsce Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”, zatrudniającego osoby niepełnosprawne.  Państwo Matczakowie są aktywnymi członkami wielu organizacji mi.n. Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, ogólnopolskiego Klubu Traktor i Maszyna  w Lipe, Grupy Rekonstrukcji Historycznej, która organizuje szpitale polowe i bierze udział w rekonstrukcji wydarzeń historycznych z okresu I i II wojny światowej oraz powstania styczniowego. Państwo Matczakowie biorą udział w rekonstrukcjach historycznych opowiadających dzieci sławnych postacie powiat kaliskiego, pielęgnują w ten sposób pamięć historyczną powiatu kaliskiego.

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 1309/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku nadał Tadeuszowi Maciejewskiemu  tytuł „Osobowość Powiatu” w uznaniu za działalność społeczną i charytatywną na rzecz powiatu kaliskiego. O nadanie tytułu wnioskował:  Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec.

Tadeusz Maciejewski urodził się w 1946 roku w Lubieniu. Jest wieloletnim prezesem Gminnego Koła Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. W 2011 roku otrzymał zaszczytny tytuł Sołtysa Roku w konkursie organizowanym przez Gazetę Sołecką i Krajowe Stowarzyszenie Sołysów. Jest członkiem Zespołu i Kapeli Liskowianie, z którym bierze udział w wielu wydarzeniach kulturalnych w naszym regionie. Jest też słuchaczem Liskowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizuje coroczne spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa. Z jego inicjatywy w sołectwie założono wodociąg. Jest inicjatorem i współtwórcą pierwszego w Wielkopolsce Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie. Od lat jest przewodniczącym Rady Powiatowej Stowarzyszenia Sołtysów w powiecie Kaliszu.

Nadanie tytułu „Przyjaciel Powiatu”.

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 1308/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku nadał Stanisławowi Małyszko tytuł „ Przyjaciel Powiatu” w uznaniu za zaangażowanie w promocję powiatu, ochronę dziedzictwa kulturowego tradycji ludowych w powiecie kaliskiemu przez wydawanie publikacji. O tytuł Przyjaciel Powiatu Kaliskiego dla pana Stanisława Małyszki wnioskował:  Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie Paulina Wróblewska.

Stanisław Małyszko - ceniony etnograf, historyk, archiwista. Urodził się w Popiołówce na Białostocczyźnie, od 37 lat mieszka w Pleszewie. Ukończył studia na Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Kształcił się również w instytucie Prymasowskim w Warszawie. Jest dyplomowanym archiwistą. Od 1984 r. do 1992 r. pracował w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Kaliszu. Obecnie jest zatrudniony w kaliskiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Poznaniu. To także autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych, kilkunastu książek. Jego publikacje przyczyniają się do zainteresowania literatura regionalną i do promocji powiatu kaliskiego, osadnictwa olęderskiego.

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 1308/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku nadał  Markowi Baumgartowi tytuł „ Przyjaciel Powiatu”  w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony środowiska na terenie powiatu kaliskiego, oraz promocję powiatu. O nadanie tytułu wnioskował: Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Marek Baumgart od 2011 do 2017 roku był Zastępcą Prezesa Zarządu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przez te wszystkie lata współpracował z Powiatem Kaliskim przy tworzeniu inwestycji i akcji związanych z ochroną środowiska w powiecie kaliskim. Aktywnie doradzał przy planowaniu inwestycji termomodernizacyjnych w powiecie kaliskim, przy akcjach związanych z usuwaniem azbestu w powicie kaliskim czy organizacji doradztwa energetycznego oraz konferencji w Regionalnym Centrum Informacyjno- Doradczym  OZE w Liskowie.  Propagator zdrowego i ekologicznego stylu życia. Aktywie uczestniczy w promocji powiatu biorąc udział w organizowanych przez powiat rajdach rowerowych. Od kilku lat jest uczestnikiem Wielkoorkiestrowej Sztafety Cyklistów Kalisz- Warszawa, kaliskiej Woodstockowej Sztafety Cyklistów Kalisz- Kostrzyn nad Odrą i Pielgrzymek Rowerowych Samorządowców z Kalisza do Częstochowy organizowanych przez Powiat Kaliski.

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 1308/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku nadał  Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”  tytuł „ Przyjaciel Powiatu” w uznaniu za działalność na rzecz rozwoju powiatu kaliskiego jego promocję i prowadzoną działalność kulturalną.O tytuł „Przyjaciel Powiatu” wnioskował: Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Jan Adam Kłysz, Radni Powiatu Kaliskiego: Benedykt Owczarek, Grażyna Misiak, Renata Szulc, Robert Marszałek wójt Krzysztof Niedzwiedzki.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski” obejmuje swoim zasięgiem 4 sąsiadujące ze sobą gminy tj. Gmina Brzeziny, Gmina Szczytniki, Gmina Sieroszewice oraz Gmina i Miasto Błaszki. Leżą one w obrębie województw wielkopolskiego i łódzkiego, a administracyjnie należą do powiatów: kaliskiego, ostrowskiego i sieradzkiego. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w miejscowości Brzeziny. Przyznany budżet dla LGD „Długosz Królewski” na lata 2009-2013 wynosił 4.328.112,00 zł. Obecnie LGD Stowarzyszenie „Długosz Królewski” podpisało kolejną Umowę ramową o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność finansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od początku działalności, czyli od 2009 roku trzema najważniejszymi gremiami w Stowarzyszeniu przewodniczą: Prezes Lokalnej Grupy Działania Pan Zbigniew Słodowy wraz z pozostałymi 3 członkami Zarządu. Nad sprawnym wyborem projektów do finansowania czuwa 15-osobowa Rada Stowarzyszenia pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Niedźwiedzkiego. Pracownikami Biura są: Karolina Figas Kierownik Biura oraz Magdalena Pietrzak i Ewelina Kij.

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 1308/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku nadał ”Stowarzyszeniu LGD7 Kraina Nocy i Dni”   tytuł „ Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za działalność na rzecz rozwoju powiatu kaliskiego jego promocję i prowadzoną działalność kulturalną. O tytuł Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” wnioskowali: Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego  Mieczysław Łuczak oraz  Radni Powiatu Kaliskiego: Małgorzata Banaś, Bogdan Barański, Sławomir Czapski, Jolanta Tomczyk, Krzysztof Dziedzic, Stanisław Gąsior, Lech Gnerowicz, Henryk Kurek, Józef Szymański, Dorota Karpieko, Dariusz Korczyński, Mariusz Krupiński, Alicja Łuczak, , Monika Nowak, Janusz Nowak.

Lokalna Grupa Działania, to Stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Nazwa “LGD7 – Kraina Nocy i Dni” nawiązuje do obszaru, na którym żyła i tworzyła Maria Dąbrowska, autorka powieści „Noce i Dnie”. Działalność Stowarzyszenia obejmuje swoim zasięgiem 9 gmin członkowskich z powiatu kaliskiego: Blizanów, Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Opatówek, Lisków, Mycielin, Żelazków, Gmina i Miasto Stawiszyn. Stowarzyszenie wspiera i uczestniczy również w wielu wydarzeniach kulturalno-promocyjnych i sportowych w charakterze wystawcy, organizatora oraz współorganizatora, promując w ten sposób jednocześnie lokalną grupę działania oraz gminy członkowskie LGD7, a zarazem powiat kaliski.

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 1308/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku nadał  Przedsiębiorstwu Spedycyjno Transportowemu OST SPED    tytuł „ Przyjaciel Powiatu” w uznaniu za działalność charytatywną na terenie powiatu kaliskiego i wspieranie współpracy polsko – mołdawskiej. O nadanie tytułu wnioskował: Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Firma PST OST SPED jest przedsiębiorstwem rodzinnym, założonym w Kaliszu w 1992 roku. Początkowym przedmiotem działalności firmy były agencje celne oraz spedycja międzynarodowa. W wyniku dynamicznego rozwoju firmy stworzono najnowocześniejsze centra logistyczne w Polsce, Niemczech i w Rosji . Dzięki temu firma oferuje Klientom globalne rozwiązania logistyczne dopasowane każdorazowo do ich indywidualnych potrzeb. Firma PST OST SPED zatrudnia dzisiaj 200 pracowników i jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Polskiej Izby Cła i Logistyki. Filozofią firmy jest budowanie partnerskich i otwartych relacji z Klientami na każdym etapie działalności. Właściciele firmy Prezes Mariusz Kąkol i Wiceprezes Robert Kąkol  aktywnie włączają się i wspierają działalność charytatywną  na rzecz mieszkańców powiatu kaliskiego a także na rzecz potrzebujących dzieci w Mołdawii,  aktywnie włączyli się w transport darów z organizowanej zbiórki książek i podręczników dla dzieci z Mołdawii.

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 1308/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku nadał Wiesławie Kowalskiej  Prezesowi Towarzystwa Kulturalnego „ECHO PYZDRY”    tytuł „ Przyjaciel Powiatu” w uznaniu za inicjowanie i wspieranie współpracy polsko – mołdawskiej. O nadanie tytułu wnioskował:  Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł.

Wiesława Kowalska – prezes Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”, koordynator projektów społecznych krajowych i międzynarodowych dotyczących rozwoju lokalnego; autorka i koordynator programu stypendialnego „Mecenat” skierowanego do zdolnej młodzieży z prowincji nagrodzonego Pro Publico Bono /2003/; od 2016 roku program „Mecenat” wspiera edukację polskiej młodzieży w Naddniestrzu. Wraz z mężem Przemysławem są pomysłodawcami 23 motywów zdobniczych Puszczy Pyzdrskiej promującej powiat kaliski, na terenie której znajdują się gminy Blizanów, Stawiszyn, Mycielin, Ceków Kolonia i Lisków.

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 1308/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku nadaje  Przemysławowi Kowalskiemu Prezesowi Lokalnej Organizacji turystycznej „PUSZCZA PYZDRSKA”   tytuł „ Przyjaciel Powiatu” w uznaniu za wspieranie współpracy polsko – mołdawskiej i rozwój idei odtworzenia nowego regionu Puszcza Pyzdrska oaz promocje powiatu w ramach Puszczy Pyzdrskiej. O nadanie tytułu wnioskował:  Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł.

Przemysław Kowalski, na co dzień sadownik, w latach 1990 – 1994 burmistrz Pyzdr, 1994 – 2006 współtwórca, następnie prezes Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”, 2006 – 2007 prezes fundacji „Tutaj Warto” wdrażającej program Leader + , a także współautor Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gmin: Kołaczkowo, Miłosław, Pyzdry, która otrzymała 7. miejsce rankingu ogólnopolskim. Od lat Przemysław Kowalski promuje region Puszcza Pyzdrska, do której należy część powiatu kaliskiego: gmina Blizanów, Stawiszyn, Ceków Kolonia, Mycielin, część Liskowa z olendrami zarzyńskimi. W średniowieczu granice Puszczy były położone od zachodu, wschodu i północy między odcinkami rzek: Warty, Prosny i Powy, a od południa granica sięgała linii biegnącej poniżej miejscowości: Brudzew, Lipe, Jarantów, Zbiersk, Petryki, Kościelec i Kosmów. Był to obszar zagospodarowany rolniczo głównie po obrzeżach.

Na zakończenie uroczystości Starosta Kaliski wręczył również gratulacje strażakom ochotnikom, którzy po sierpniowej nawałnicy w 2017 roku pomagali gminom Sośnio i Rytel, gdzie nawałnica zebrała największe żniwo.

Lista – Sośno

Strażacy z OSP Kalisz,  Stawiszyn, Blizanów, Żelazków

 1. Piotr Rudowicz
 2. Janusz Zieliński
 3. Jan Michalski
 4. Jan Janiszewski
 5. Dawid Otto
 6. Adam Lisiecki
 7. Damian Matczak
 8. Szymon Paprocki
 9. Dominik Haraś
 10. Hieronim Rudowicz
 11. Marek Jakóbczak

Lista – Rytel

OSP Szczytniki

 1. Tomasz Raniś
 2. Piotr Gołębiowski
 3. Julia Gołębiowska
 4. Bartosz Gołębiowski
 5. Jakub Powązka
 6. Szymon Zimny

Ostatnim punktem części oficjalnej Święta Powiatu było wręczenie gratulacje na ręce Wójta Sylwiusza Jakubowskiego dla Gminy Żelazków, która została liderem Polskiego samorządu 2017. Zaszczytny ogólnopolski tytuł przyznawany był za  ocenę rozwoju gminy, czynniki ekonomiczne, najważniejsze dokonania, działania proekologiczne, dokonania w zakresie ochrony zdrowia. Celem konkursu jest umacnianie sylwetki i marki polskiego samorząd promowanie i pokazywanie ich rozwoju.

Organizatorzy dziękują wszystkim gościom za udział w świecie powiatu kaliskiego a w szczególności licznym sponsorom, którzy zgodzili się wesprzeć uroczystość.

Sponsorzy:

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KALISKIEJ, GRUPA COLIAN SP. Z O.O., NESTLÉ POLSKA – ODDZIAŁ W KALISZU, DREWPAL SP. J., SIDROG SP. Z O.O., PIEKARNIA STAROPOLSKA W IWANOWICACH – BENEDYKT OWCZAREK, PPH POLSKIE MIĘSO KRĄŻYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, ZAKŁAD MIĘSNY TOMASZ ŁUCYK, MIECZYSŁAW WANGA, FIRMA „STAN” W CZAJKOWIE - ANNA I STANISŁAW LESIEŃ, OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KALISZU, CEKO SP. Z O.O., SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „LAZUR”, GRUPA AWW SP. Z O.O., PHUP ASO OPATÓWEK SP. Z O.O., EKO SP. Z O.O.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie