Komunikat w sprawie zmiany terminu składania wniosków o dotacje na zabytki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2018

W związku z umorzeniem postępowania prowadzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/540/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia nowych zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego, Starostwo Powiatowe w Kaliszu komunikuje, że informacja podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kaliszu w dniu 29 sierpnia 2018 roku dotycząca terminu składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach do dnia 10 września  2018 roku jest nieaktualna.

Według aktualnie obowiązujących przepisów  termin składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, które będą  prowadzone w 2019 roku, upływa w dniu 30 września 2018 roku.