Wielkie przedsięwzięcie Diecezji Kaliskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2018

17 zabytkowych drewnianych kościołów zostało poddanych pracom renowacyjnym i konserwacyjnym w ramach I etapu projektu "Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu". Wartość tego etapu projektu to ponad 10 mln. zł.

Konferencja podsumowująca dotychczasowe działania Diecezji Kaliskiej w zakresie realizacji projektu odbyła się we wtorek, 11 września w Centrum Józefologicznym w Kaliszu. Jest to największa inwestycja konserwatorska Diecezji Kaliskiej oraz największy pod względem ilości partnerów projekt w zakresie dziedzictwa kulturowego w historii realizacji ogólnokrajowych projektów unijnych w Polsce. Uczestnikami konferncji byli Ks. Biskup Diecezji Kaliskiej Edward Janiak, Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski, Beata Matusiak Kierownik Delegatury Kaliskiej Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków, Rafał Kubis Koordynator projektu z ramienia Diecezji Kaliskiej, Mieczysław Łuczak Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, Bożena Budzik Burmistrz Nowych Skalmierzyc oraz proboszczowie parafii biorących udział w projekcie.

Wśród kościołów biorących udział w projekcie znalazły się dwa z powiatu kaliskiego - Kościół pw. Narodzenia NMP w Blizanowie, w którym renowacji poddano ołtarz główny, ołtarze boczne, chrzcielnicę, obrazy, konfesjonały, ławy, klęczniki, ambonę i prospekt organowy a także Kościół pw. Wszystkich Świętych w Liskowie gdzie odrestaurowano ołtarz główny i chrzcielnicę. Zarówno Kościół w Blizanowie jak i Kościół w Liskowie znajdują się również na Szlaku Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej, który został utworzony przez Powiat Kaliski.

Projekt realizowany przez Diecezję Kaliską składa się z dwóch etapów i łącznie obejmuje:

- prace renowacyjne i konserwatorskie przy 24 kościołach drewnianych,

-  166 zabytków poddanych konserwacji,

- udział 33 partnerów, 17 pracowni konserwatorskich i 163 osoby zaangażowane w realizację zadania,

- łączna wartość projektu to ponad 22 mln. zł.

- blisko 20 mln. zł dofinansowania z UE.

Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W realizacji zadania finansowo partycypowały również parafie, których łączny wkład wyniósł 1,2 mln. zł. oraz samorządy lokalne, które przekazały ponad 340 000 zł. Samorządy, które wsparły finansowo projekt to Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, Powiat Pleszewski, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina i Miasto Dobrzyca, Gmina i Miasto Międzybórz oraz Miasto Byczyna.

 

Info/foto: Marta Wolarz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie