Stypendia sportowe Starosty Kaliskiego wręczone

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2017

Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego zostały wręczone najlepszym sportowcom z powiatu. 12 mistrzów w pływaniu, kolarstwie, kickboxingu i petanque zostało wyróżnionych nagrodami finansowymi. Wręczenie odbyło się w środę, 17 maja, w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Uroczystość połączona została z powołaniem Zespołu Doradczego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Stypendia Starosty Kaliskiego są wręczona od lat. Jest to materialna pomoc jaką Powiat może przekazać najwybitniejszym młodym sportowcom pochodzącym z terenu powiatu kaliskiego bądź trenującym w klubach na terenie naszego powiatu.

–Gratuluje Wam wszystkim samodyscypliny i pasji, z którą wykonujecie codziennie swoje treningi, a dzięki temu osiągacie sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Jesteście naszą dumą - mówił podczas wręczenia stypendiów Wicestarosta Jan Adam Kłysz.        

Stypendia otrzymali:

Bartłomiej Olewicki - Kickboxing

Norbert Kusz - Kickboxing

Kacper Ziętek - Kickboxing

Roksana Pasternak - Kolarstwo Szosowe

Wiktor Richter - Kolarstwo

Damian Papierski - Kolarstwo

Klaudia Bielawska - Kolarstwo

Dawid Pluta - Kolarstwo

Aleksandra Trzebińska - Kolarstwo

Mateusz Jakubasz - Kolarstwo

Oliwia Trawnik - Kolarstwo

Natalia Nawrocka - Kolarstwo

Weronika Pogorzelec - Kolarstwo

Michał Jackowski - Windsurfing

Rafał Kaczmarek - Petanque

Paweł Zaleśny - Kolarstwo

Konrad Trzęsowski - Kolarstwo

Adam Długaś - Kolarstwo

Patryk Biskup - Pływanie

Wicestarosta Kaliski Jan Adam Kłysz wraz z Józefem Podłużnym Wójtem Gminy Godziesze Wielkie i jednocześnie prezesem „LGD 7 Kraina Nocy i Dni” wręczyli również akty powołania członkom Zespołu Doradczego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zespół został powołany z inicjatywy Stowarzyszenia „LGD 7 Kraina Nocy i Dni”  w Koźminku, która to Organizacja postulowała powołanie Gremium składającego się z przedstawicieli organizacji pozarządowych w celu wzmocnienia współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi. Inicjatywę tą Zarząd Powiatu Kaliskiego wcielił w życie powołując Zespół  uchwałą Nr 947/2017 w dniu 10 marca 2017 roku.

Celem spotkań Zespołu będzie doradzanie jak powinna przebiegać i kształtować się współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi. Propozycje tematów do dyskusji Zespołu w celu wypracowywania stanowiska przedstawicieli organizacji  pozarządowych w konkretnej sprawie będą pochodziły zarówno od Członków Zespołu reprezentujących organizacje jak i przedstawicieli Starostwa.

- Budujmy razem ten powiat, bo ludzie tu dużo potrafią, a przede wszystkim potrafią razem działać. To jest mobilizujące i tak z pewnością będzie w tym zespole. To nie nazywa się praca udział w takim zespole, to będzie czysta przyjemność – mówił Józef Podłużny Wójt Gminy Godziesze Wielkie, przewodniczący Zespołu.

Pierwszą sprawą jaka zajmie się zespół to konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zespół będzie mógł zgłaszać propozycji nowych uregulowań w Programie na 2018 rok. Opinie i propozycje będą mogły być zgłaszane na piśmie lub e-mailem po otrzymaniu zapytania skierowanego do poszczególnych organizacji. Stanowisko Zespołu do projektu Programu może być wypracowane na kolejnym spotkaniu Zespołu bądź zgłoszone pisemnie lub pocztą elektroniczną za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu. Dlatego też zgodnie z regulaminem funkcjonowania Zespołu przystąpimy do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza.

Przewodniczącym Zespołu został Józef Podłużny, a sekretarzem Jolanta Golicka.

Skład Zespołu Doradczego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

1) Wioletta Przybylska - Dyrektor Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Kaliszu,

2) Jolanta Golicka - p.o. Kierownika Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego w Kaliszu,

3) Józef Podłużny - Prezes Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni”  w Koźminku,

4) Zbigniew Słodowy - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Długosz Królewski” w Brzezinach,

5) Stefan Ferenc - Prezes Gminnego Towarzystwa Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Liskowie,

6) Mariusz Dembicki - Członek Zarządu Wiejskiego Stowarzyszenia Działającego Na   Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku,

7) Sławomir Jakubczak - Członek Stowarzyszenia „Za rękę z Papieżem” w Dębem,

8) Krzysztof Bączkiewicz - Członek OSP Lipe gm. Blizanów,

9) Maria Owczarek - Skarbnik ZHP Hufiec Powiatu Kaliskiego w Opatówku,

10) Małgorzata Banaś -Członek Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni” w Koźminku,

11) Mariola Kościelak - Prezes Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski w Mycielinie,

12) Marek Kozigórski - Wiceprezes Kaliskiego Ziemskiego Szkolnego Związku Sportowego w Zbiersku Cukrowni,

13) Karol Matczak - Wiceprezes Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej w Opatówku,

14) Paweł Sobczak - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej,

15) Tadeusz Maciejewski - Prezes Rady Powiatowej Stowarzyszenia Sołtysów  Województwa Wielkopolskiego,

16) Ks. Jacek Andrzejczak - Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej,

17) Karolina Militowska - Członek Orkiestry Dętej OSP Iwanowice,

18) Bronisław Krakus - Członek Klubu Sportowego Kaliskie Towarzystwo Kolarskie,

19) Henryk Łazarek - Członek Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej,

20) Katarzyna Janas - Członek Koła Gospodyń Wiejskich w Rychnowie,

21)  Nina Adamczewska - Członek Zarządu Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Kaliszu.

 

Tekst: W.Przybylska

Fot: T. Tylak

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie